PROGRAMIRANJE 1

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Poruke je poželjno slati sa studentskog naloga na Alasu.

Poželjno je da poruka sadrži:

 1. Naslov - Svaka poruka treba da sadrži naslov. Naslov predstavlja suštinu poruke: treba da bude kratak, jasan i precizan. Ukoliko naslov nije naveden, poruka može da završi kao nepoželjna pošta i postoji šansa da je primalac neće primetiti. Prilikom pisanja, naslov poruke se najčešće upisuje u polje "Subject: "

 2. Obraćanje - Poruku počnite obraćanjem osobi kojoj pišete pismo. Obraćanje može biti po tituli, imenu ili prezimenu, može i da bude vrsta pozdrava.
  Primeri:
  • Poštovani profesore, / Poštovana profesorka,
  • Poštovani profesore Prezime, / Poštovana profesorka Prezime,
  • Poštovani profesore Ime, / Poštovana profesorka Ime,
  • Profesore, / Profesorka,
  • Dobar dan, / Zdravo, / Ime,
  • Poštovani kolega Prezime, / Poštovana koleginice Prezime,
  • Poštovani kolega, / Poštovana koleginice,

  Konkretno obraćanje birate u zavisnosti od osobe kojoj pišete.

 3. Tekst poruke - Tekst poruke treba da bude gramatički ispravan, očekivano je koristi persiranje. Neophodno je navesti o kojem je predmetu reč i kratko i jasno opisati razlog slanja poruke. Ukoliko želite da priložite neki materijal, imenujte ga smisleno (npr. Ime_Prezime_Zadatak) i navedite u tekstu poruke šta je to što prilažete.

 4. Potpis - Obavezno se potpišite! Potpis treba da sadrži Vaše ime, prezime, broj indeksa i smer. Poželjno je dodati i reči otpozdrava, na primer:
  • Pozdrav,
  • Srdačan pozdrav,
  • S poštovanjem,
  • Unapred zahvalan,

Primer fino napisane poruke

Naslov: Programiranje 1, pitanje

Obraćanje: Poštovana koleginice,
Tekst poruke:
Ne mogu da pronađem grešku u svom rešenju 3. zadatka sa 4. praktikuma iz Programiranja 1. Da li možete da mi pomognete?
U prilogu Vam šaljem svoje rešenje (datoteka JovanPetrovicZ3P4.c).

Potpis: Pozdrav,
Jovan Petrović, 100/2015, smer: R

Korisno je pročitati poruku još jednom pre njenog slanja radi provere.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2017/18. godina