PROGRAMIRANJE 1

Prebacivanje podataka sa lokalnog računara na studentski server Alas
verzija za Windows i Linux

Svaki student na studentskom serveru Alas ima na raspolaganju memorijski prostor, takozvani disk P. Za prebacivanje podataka na server, moguće je instalirati jedan od SSH klijenata, na primer FileZilla (možete ga preuzeti odavde). Nadalje slede uputstva koja se odnose na Ubuntu distribuciju.

Nakon uspešnog preuzimanja ovog programa, potrebno ga je raspakovati. U direktorijumu će biti dva poddirektorijuma: bin i share. U okviru direktorijuma bin postoji izvršna datoteka filezilla. Klikom na ovu datoteku vrši se pokretanje programa.
Čim se pokrene, program otvara prozor koji izgleda ovako:

Neophodno je da se povežete na studentski server Alas tako što ćete u polje Host navesti "alas.matf.bg.ac.rs", u polje Username svoj studentski nalog - korisničko ime na Alasu, npr mx15123 i u polje Password svoju šifru sa Alas nalaga. Polje Port treba da bude podešeno na 22. Kliknite na dugme Quickconnect.
Trebalo bi da dobijete ovakav dijalog:

Izaberite opciju Remember passwords i kliknite OK.
Trebalo bi da dobijete ovakav dijalog:

Obeležite opciju "Always trust this host..." i kliknite OK.
Trebalo bi da se otvori prozor kao na slici:

Sa leve strane se nalaze podaci sa lokalnog računara (Local site), a sa desne sa vašeg prostora na računaru Alas tj. sa vašeg diska P (Remote site). Obe strane su podeljene na dva dela. U gornjim delovima su prikazani direktorijumi, dok su u donjim delovima prikazane datoteke koje se nalaze unutar tih direktorijuma. Datoteke sa jedne na drugu stranu možete prebaciti prostim prevlačenjem.

Ukoliko želite da napravite novi direktorijum na disku P na Alasu, zadajte desni klik bilo gde sa desne strane i izaberite opciju Create directory . Nakon toga dobićete mogućnost da date naziv novom direktorijumu.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2015/16. godina