PROGRAMIRANJE 1

Prebacivanje podataka sa lokalnog računara na studentski server Alas
verzija za Ubuntu sistem (14.04)

Svaki student na studentskom serveru Alas ima na raspolaganju memorijski prostor, takozvani disk P. U nastavku su smernice za pristup i korišćenje ovog prostora za korisnike Ubuntu sistema. Alternativu predstavlja korišćenje FileZilla programa. Upustvo će uskoro biti dostupno.

Omogućiti prikaz Desktop-a. Zatim iz File opcije menija odabrati opciju Connect to server .


Prozor koji se pojavljuje izgleda ovako:

U polje Server Address treba uneti sftp://nalog@alas.matf.bg.ac.rs/home/nalog gde nalog treba zameniti svojim nalogom na Alas-u oblika mx15xxx Potom treba kliknuti na dugme Connect .

Trebalo bi da se pojavi ovakav prozor:

U polje Password treba uneti svoju šifru, a potom odabrati opciju Forget password immediately . Potom treba kliknuti na dugme Connect .

Direktorijum koji se prikazuje i njegov sadržaj direktno oslikava sadržaj na serveru Alas. Ovde možete kreirati nove datoteke i direktorijume, brisati postojeće, prebacivati sadržaj sa svog lokalnog računara u ovaj direktorijum i slično.

Nakon rada na serveru Alas, potrebno je raskinuti konekciju. To se postiže tako što se iz menija koji se prikazuje u levom delu prozora iz sekcije Network klikne na Alas konekciju desnim tasterom miša i odabere opcija Unmount .

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2015/16. godina