PROGRAMIRANJE 1

Prebacivanje podataka sa lokalnog računara na studentski server Alas
verzija za Windows

Svaki student na studentskom serveru Alas ima na raspolaganju memorijski prostor, takozvani disk P. Ukoliko je na lokalnom računaru operativni sistem Windows, za prebacivanje podataka neophodno je instalirati jedan od SSH klijenata, na primer Bitvise SSH Client (Tunnelier) - možete ga preuzeti odavde ili direktno odavde.

Nakon uspešne instalacija ovog programa, koja je prilično pravolinijska, možete pokrenuti ovaj program.
Najverovatnije ćete dobiti ovakvu sliku:

Neophodno je da se povežete na studentski server Alas tako što ćete u polje Host navesti "alas.matf.bg.ac.rs", a u polje Username svoj studentski nalog - korisničko ime na Alasu, npr mx15123. Polje Port ostavljate nepromenjeno - treba da bude podešeno na 22. Kliknite na dugme Login.
Trebalo bi da dobijete ovakav dijalog:

Kliknite na dugme Accept and Save.
Trebalo bi da dobijete ovakav dijalog:

Unesite lozinku u polje Password u kliknite na dugme OK.
Trebalo bi da se otvore dva nova prozora kao na slici:

Za prebacivanje datoteka od značaja će biti prozor uokviren crvenim. Sa leve strane se nalaze podaci sa lokalnog računara (Local files), a sa desne sa vašeg prostora na računaru Alas, sa vašeg diska P (Remote files). Datoteke sa jedne na drugu stranu možete prebaciti prostim prevlačenjem.
Dvostrukim klikom na direktorijum prelazite u taj direktorijum, a u naddirektorijum prelazite klikom na dugmad koja su zaokružena crvenim.

Ukoliko želite da napravite novi direktorijum na disku P na Alasu, zadajte desni klik bilo gde sa desne strane. Trebalo bi da dobijete ovakvu sliku:

Izaberite opciju Create folder. Nakon toga dobićete mogućnost da date naziv novom direktorijumu.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2015/16. godina