PROGRAMIRANJE 1

Slackware uputstvo

  • Preuzimanje i instalacija VMWare-a
    Pre nego što preuzmete virtuelnu mašinu, potrebno je preuzeti program VMware, uz pomoć kojeg se pokreće virtuelna mašina. VMware možete preuzeti sa ovog linka. Nakon uspešnog preuzimanja, program je potrebno instalirati.

  • Preuzimanje Slackware virtuelne mašine
    Slackware virtuelnu mašinu možete preuzeti sa ovog linka.

  • Pokretanje Slackware virtuelne mašine
    Nakon što otpakujete virtuelnu mašinu (iz prethodno preuzetog .tar fajla), za dalje korake pratite detaljno uputstvo za njeno pokretanje i prikaz osnovih funkcionalnosti, koje se nalazi na ovom linku.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2020/21. godina