PROGRAMIRANJE 1

U okviru kursa Programiranje 1 obrađuju se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Ovi koncepti se ilustruju kroz programski jezik C, ali se stečeno znanje može preneti i na druge proceduralne programske jezike. Studenti se upoznaju sa pojmovima tipova, kontrole toka i funkcija, ali se diskutuju i naprednije teme poput rada sa pokazivačima i rada sa datotekama. Svi pojmovi se ilustruju kroz osnovne algoritme i praktične primere. Kurs osposobljava studente da prepoznaju potrebu za osnovnim konstrukcijama jezika poput uslovnog grananja, petlji i funkcija i da njihovom ispravnom upotrebom i kombinovanjem rešavaju jednostavne probleme. Time se obezbeđuje čvrsta osnova za naprednije teme koje se obrađuju u narednim kursevima programiranja.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Završni ispit:

 • teorija: 50 poena (prag 40%)
 • praktični zadaci: 50 poena (prag 40%)
Da bi se predmet položio potrebno je u zbiru imati minimum 51 poen.

Organizacija ispita u 2023/24. godini

 • Praktični zadaci i teorija se polažu u istom terminu.
 • Ostvareni prag na praktičnom delu ispita važi u spojenim rokovima (Jan1-Jan2).
  To znači sledeće:
  • Student može u prvom roku (Jan1) raditi praktični deo ispita, a u drugom (Jan2) teorijski deo ispita.
  • Student može u prvom od spojenih rokova (Jan1) raditi oba dela ispita, i ako je nezadovoljan rezultatom na teorijskom delu može izaći samo na taj deo u drugom roku (Jan2). U ovom slučaju poeni ostvareni na tom delu ispita u prvom roku se više neće računati.
 • Uslov za pregledanje teorijskog dela ispita je ostvareni prag na praktičnom delu ispita
 • Ispit je potrebno prijaviti u svim rokovima u kojima student izlazi na neki deo ispita.

Primeri

 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer praktičnog dela završnog ispita (OVDE)

Razno

ČAS 1: Brojevni sistemi. Uvod u programski jezik C.

  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.1_02, 1.1_06, 1.1_07, 1.1_13, 1.1_21, 1.1_24, 1.1_27, 1.1_28
 • Rešenja zadataka

ČAS 2: Zadaci bez kontrole toka i naredba grananja

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_08, 1.1_11, 1.1_23, 1.1_26, 1.1_29, 1.2_01, 1.2_02, 1.2_03, 1.2_04, 1.2_05, 1.2_06, 1.2_07, 1.2_19
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.2_11, 1.2_12, 1.2_13, 1.2_14, 1.2_18, 1.2_20
 • Rešenja zadataka

ČAS 3: Naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 1.2_8, 1.2_15, 1.2_23, 1.2_25, 1.3_1, 1.3_3, 1.3_5, 1.3_10, 1.3_12, 1.3_14
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.2_22, 1.2_24, 1.2_27, 1.2_28, 1.3_7, 1.3_9, 1.3_13, 1.3_15, 1.3_20, 1.3_24, 1.3_25, 1.3_26, 1.3_27
 • Rešenja zadataka

ČAS 4: Petlje

 • Zadaci iz zbirke: 1.3_4a, 1.3_4b, 1.3_4c, 1.3_8, 1.3_19, 1.3_29, 1.3_31, 1.3_32, 1.3_35, 1.3_36, 1.3.11, 1.3.7
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.3_16, 1.3_18, 1.3_22, 1.3_23, 1.3_28, 1.3_30, 1.3_33, 1.3_34
 • Rešenja zadataka

ČAS 5: Dvostruke petlje. Provežbavanje gradiva.

 • Dvostruke petlje: 1.3_47a, 1.3_47b, 1.3_47c, 1.3_48a, 1.3_51b, 1.3_51c, 1.3_52b, 1.3_58
 • Provežbavanje gradiva: 1.3_8.prost, 1.3_21a, Stepenovanje, NZD
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.3.21b, 1.3.21c, 1.3.47d, 1.3.48b, 1.3.49, 1.3.50, 1.3.51f, 1.3.59
 • Svi materijali sa časa

ČAS 6: Funkcije.

  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.9b, 1.4.9d, 1.4.15, 1.4.16, 1.4.17, 1.4.20, 1.4.23, 1.4.24b, 1.4.25a
 • Rešenja zadataka

ČAS 7: Nizovi.

  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 2.1.2, 2.1.7, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.24, 2.1.27, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.34
 • Rešenja zadataka

ČAS 8: Pokazivači. Niske.

 • Zadaci iz zbirke [pokazivači]: 2.2_1, 2.2_2, 2.2_3
 • Zadaci iz zbirke [niske]: 2.3_1, 2.3_8, 2.3_11
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 2.2_6, 2.2_7, 2.2_8, 2.3_4, 2.3_7, 2.3_13, 2.3_14, 2.3_17, 2.3_18
 • Rešenja zadataka

ČAS 9: Niske-nastavak. Argumenti komandne linije.

 • Zadaci iz zbirke [niske]: 2.3_15, 2.3_19, 2.3_21, 2.3_25
 • Zadaci iz zbirke [argumenti komande linije]: 3.1_1, 3.1_7
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 3.1_2, 3.1_3, 3.1_4, 3.1_5, 3.1_6
 • Rešenja zadataka

ČAS 10: Strukture.

 • Zadaci iz zbirke: 2.5_1, 2.5_3, 2.5_5, 2.5_7 primer za enumeracione tipove (za vežbu pogledati i 2.5_11)
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 2.5_2, 2.5_6, 2.5_9, 2.5_13
 • Rešenja zadataka

ČAS 11: Datoteke.

  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 3.2_2. 3.2_6, 3.2_10, 3.2_15, 3.2_21, 3.2_25, 3.2_28, 3.2_29
 • Rešenja zadataka

ČAS 12: Datoteke - nastavak, obnavljanje gradiva.

ČAS 13: Vežbanje za ispiz gradiva.

Anketa za kurs Programiranje 1

Molimo vas da popunite anonimnu anketu na ovoj adresi. Vaši odgovori će pomoći u daljem unapređivanju kursa.

Rezultati ispita - Jun1

Bodovanje po zadacima: svaki zadatak od 0 do 10 poena, nakon toga skalirano u skladu sa raspodelom poena.
Raspodela poena po zadacima: 10 , 11, 14 i 15 poena redom.
Praktični deo ispita je pregledao asistent koga ste naveli na ispitu. Rezultati po tokovima:
Za uvid u zadatke sa praktčnog dela ispita potrebno je javiti se svom asistentu najkasnije do 18.6. u 20 časova.
Uvid u teorijski deo ispita za sve studente i upis ocena za 1. tok je 19.6. između 9 i 15h, Studentski trg.
Termin upisa ocena za tokove 2, 3 i 4: petak, 21.6. u 10:15, Studentski trg.
 • Upis ocena u indeks nije obavezan.
 • Na upis ne morate doći lično.
 • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.
 • Ukoliko želite da poništite ocenu, potrebno je da pošaljete mejl Vašem profesoru najkasnije nedelju dana od objavljivanja rezultata.

6.10.2024.

Ispit u roku Jun 1 - raspored sedenja

Ispit u roku Jun 1 biće održan 1.6. na Studentskom trgu sa početkom u 17h. Raspored po učionicama možete videti ovde
Mole se studenti da budu na fakultetu barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.
Ukoliko Vas nema na spisku, a želite da izađete na ispit javite se vašem asistentu.

31.05.2024.

Anketa za izlazak na ispit u roku Jun 1

Molimo Vas da se putem ankete prijavite ukoliko planirate da izađete na ispit u roku Jun 1: link.

U slučaju da odustanete, a prijavili ste se putem ankete, molimo da obavestite svog asistenta putem mejla o tome. Anketa će biti otvorena do petka, 31.05. u 12h , nakon čega će biti objavljen raspored za ispit.

25.05.2024.

Upis ocena za prvi tok

Studenti koji žele da upišu ocenu u indeks mogu to uraditi 01.03. u terminu 11:00-12:15 u kabinetu 716.

29.02.2023.

Bodovanje po zadacima: svaki zadatak od 0 do 10 poena, nakon toga skalirano u skladu sa raspodelom poena.
Raspodela poena po zadacima: 10 , 11, 14 i 15 poena redom.
Praktični deo ispita je pregledao asistent koga ste naveli na ispitu. Rezultati po tokovima:
Za uvid u zadatke sa praktčnog dela ispita potrebno je javiti se svom asistentu najkasnije do 23.2. u 20 časova.
Uvid u teorijski deo ispita i upis ocena u indeks za prvi tok je 24.02. od 11:00h do 14:00 u kabinetu 716.
Uvid u teorijski deo ispita i upis ocena u indeks za drugi, treći i četvrti tok je 28.02. u 17:30h u kabinetu 716.
 • Upis ocena u indeks nije obavezan.
 • Na upis ne morate doći lično.
 • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.
 • Ukoliko želite da poništite ocenu, potrebno je da pošaljete mejl Vašem profesoru najkasnije nedelju dana od objavljivanja rezultata.

21.02.2023.

Ispit u roku Januar 2 - raspored sedenja

Ispit u roku Januar 2 biće održan 12.02. na Studentskom trgu sa početkom u 9h. Teorijski deo ispita krece u 11:30. Raspored po učionicama možete videti ovde
Mole se studenti da budu na fakultetu barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.
Ukoliko Vas nema na spisku, a želite da izađete na ispit javite se vašem asistentu.

11.02.2023.

Anketa za izlazak na ispit u roku Januar 2

Molimo Vas da se putem ankete prijavite ukoliko planirate da izađete na neki deo ispita u roku Januar 2: link.

U slučaju da odustanete, a prijavili ste se putem ankete, molimo da obavestite svog asistenta putem mejla o tome. Anketa će biti otvorena do subote, 10.02. u 21h , nakon čega će biti objavljen raspored za ispit.

05.02.2023.

Januar 1 - Rezultati ispita

Bodovanje po zadacima: svaki zadatak od 0 do 10 poena, nakon toga skalirano u skladu sa raspodelom poena.
Raspodela poena po zadacima: 10 , 11, 14 i 15 poena redom.
Praktični deo ispita je pregledao asistent koga ste naveli na ispitu. Rezultati po tokovima:
Za uvid u zadatke sa praktčnog dela ispita (za drugi, treći i četvrti tok) potrebno je javiti se svom asistentu najkasnije do 5.2. u 20 časova.
Uvid u teorijski deo ispita i upis ocena u indeks (za drugi, treći i četvrti tok) je 6.2. u 11h.
Za uvid u zadatke sa praktčnog dela ispita za prvi tok potrebno je javiti se svom asistentu najkasnije do 6.2. u 16 časova.
Upis ocena za prvi tok biće održan između 19. i 25. februara, a tačan termin biće naknadno objavljen.

Ispit u roku Januar 1 - raspored sedenja

Ispit u roku Januar 1 biće održan 24.01. na Studentskom trgu sa početkom u 9h. Raspored po učionicama možete videti ovde
Mole se studenti da budu na fakultetu barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.
Ukoliko Vas nema na spisku, a želite da izađete na ispit javite se vašem asistentu.

23.01.2023.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2023/24. godine!

29.09.2023.

Ispit u roku Januar 1

Molimo Vas da se putem ankete prijavite ukoliko planirate da izađete na neki deo ispita u roku Januar 1: link.

U slučaju da odustanete, a prijavili ste se putem ankete, molimo da obavestite svog asistenta putem mejla o tome. Anketa će biti otvorena do utorka, 23.01. u 12h, nakon čega će biti objavljen raspored za ispit.

17.01.2023.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2023/24. godine!

29.09.2023.

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Ukoliko ste u nedoumici kako da napišete elektronsku poruku profesoru ili asistentu, pročitajte ovo kratko uputstvo.

Gde se još nalaze prostorije Matematičkog fakulteta?

Važni i korisni linkovi

MATF takmičenja