PROGRAMIRANJE 1

U okviru kursa Programiranje 1 obrađuju se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Ovi koncepti se ilustruju kroz programski jezik C, ali se stečeno znanje može preneti i na druge proceduralne programske jezike. Studenti se upoznaju sa pojmovima tipova, kontrole toka i funkcija, ali se diskutuju i naprednije teme poput rada sa pokazivačima i rada sa datotekama. Svi pojmovi se ilustruju kroz osnovne algoritme i praktične primere. Kurs osposobljava studente da prepoznaju potrebu za osnovnim konstrukcijama jezika poput uslovnog grananja, petlji i funkcija i da njihovom ispravnom upotrebom i kombinovanjem rešavaju jednostavne probleme. Time se obezbeđuje čvrsta osnova za naprednije teme koje se obrađuju u narednim kursevima programiranja.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Predispitne obaveze:

 • prezentacija na Alas-u: 5 poena ~ uputstvo za izradu prezentacije
 • kolokvijum u kolokvijumskoj nedelji: 35 poena (15 poena teorija + 20 poena zadaci).
  Kolokvijum sadrži 15 teorijskih pitanja i 4 zadatka. Oba dela se rade u jednom terminu.
  Vreme trajanja kolokvijuma je 2 sata i 30 minuta.

Završni ispit:

 • teorija: 30 poena (prag 30%)
 • kvalifikacioni zadatak: 10 poena (prag 50%)
 • praktični zadaci: 25 poena (prag 30%)
Da bi se predmet položio potrebno je u zbiru imati minimum 51 poen.

Primeri

 • Primer teorijskog dela kolokvijuma (OVDE)
 • Primer zadataka za kolokvijum (OVDE)
 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer kvalifikacionog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer praktičnog dela završnog ispita (OVDE)

ČAS 2: Uvod u HTML i CSS - II deo

ČAS 3: Brojevni sistemi. Uvod u programski jezik C.

ČAS 4: Zadaci bez kontrole toka i naredba grananja

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_08, 1.1_11, 1.1_23, 1.1_26, 2.1_01, 2.1_03, 2.1_04, 2.1_05, 2.1_06, 2.1_08, 2.1_13, 2.1_20, 2.1_21
 • Svi materijali sa časa

ČAS 5: Naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 2.1_09, 2.1_22, 2.1_27, 2.1_29, 2.1_35, 2.2_1, 2.2_3, 2.2_5, 2.2_10, 2.2_12, 2.2_16
 • Svi materijali sa časa

ČAS 6: Petlje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_4a, 2.2_4b, 2.2_4c, 2.2_8, 2.2_21, 2.2_32, 2.2_34, 2.2_35, 2.2_38, 2.2_39
 • Svi materijali sa časa

ČAS 7: Dvostruke petlje. Provežbavanje gradiva.

 • Dvostruke petlje: 2.2_50a, 2.2_50b, 2.2_50c, 2.2_51a, 2.2_54b, 2.2_54c, 2.2_55b, 2.2_61
 • Provežbavanje gradiva: 2.2_8.prost, 2.2_22, Stepen broja, NZD
 • Svi materijali sa časa

ČAS 8: Funkcije.

ČAS 9: Nizovi.

ČAS 10: Pokazivači. Niske.

 • Zadaci iz zbirke [pokazivači]: 3.2_1, 3.2_2, 3.2_3
 • Zadaci iz zbirke [niske]: 3.3_1, 3.3_8, 3.3_11
 • Svi materijali sa časa

ČAS 11: Niske-nastavak. Argumenti komandne linije.

 • Zadaci iz zbirke [niske]: 3.3_15, 3.3_19, 3.3_21 klon bibliotečke funkcije strcmp
 • Zadaci iz zbirke [argumenti komande linije]: 3.2_11, 3.2_19
 • Svi materijali sa časa

ČAS 12: Strukture.

 • Zadaci iz zbirke: 3.5.1, 3.5.3, 3.5.5, 3.5.8, primer za enumeracione tipove (za vežbu pogledati i 3.5.13)
 • Svi materijali sa časa

ČAS 13: Datoteke.

ČAS 14: Primer kvalifikacionog i praktičnog dela ispita.

Zadaci sa ispita - primer za kvalifikacione zadatke

Zadaci sa ispita - primer za praktični deo ispita

ČAS 2: HTML&CSS

ČAS 3: HTML&CSS

ČAS 4: Uvod u programski jezik C

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_02, 1.1_06, 1.1_07, 1.1_13, 1.1_21, 1.1_24, 1.1_27, 1.1_28
 • Rešenja zadataka

ČAS 5: Programski jezik C - naredba grananja

ČAS 6: Programski jezik C - naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 2.1_26, 2.1_28, 2.1_31, 2.1_32, 2.2_7, 2.2_9,
  2.2_13, 2.2_15, 2.2_17, 2.2_27, 2.2_28, 2.2_29, 2.2_30,
 • Rešenja zadataka

ČAS 7: Programski jezik C - petlje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_14, 2.2_18, 2.2_20, 2.2_25, 2.2_26, 2.2_31, 2.2_33, 2.2_36, 2.2_37
 • Rešenja zadataka

ČAS 8: Programski jezik C - provežbavanje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_23, 2.2_24, 2.2_50d, 2.2_51b, 2.2_52, 2.2_53, 2.2_54f, 2.2_62
 • Rešenja zadataka

ČAS 9: Programski jezik C - funkcije

 • Zadaci iz zbirke: 2.3_3, 2.3_4, 2.3_5, 2.3_8, 2.3_16, 2.3_17, 2.3_18, 2.3_21, 2.3_26, 2.3_27, 2.3_28, 2.3_30, 2.3_31
 • Rešenja zadataka

ČAS 10: Programski jezik C - nizovi

 • Zadaci iz zbirke: 3.1_4, 3.1_8, 3.1_15, 3.1_17, 3.1_19, 3.1_20, 3.1_22, 3.1_23, 3.1_24
 • Rešenja zadataka

ČAS 11: Programski jezik C - nizovi, niske, pokazivači

 • Zadaci iz zbirke: 3.2_7, 3.2_8, 3.2_9, 3.2_10, 3.3_4, 3.3_7, 3.3_13, 3.3_14, 3.3_17, 3.3_18
 • Rešenja zadataka

ČAS 12: Programski jezik C - niske, argumenti komandne linije

ČAS 13: Programski jezik C - strukture

ČAS 14: Programski jezik C - datoteke

 • Zadaci iz zbirke: 4.1_7, 4.1_8, 4.1_9, 4.1_10, 4.1_11, 4.1_12, 4.1_14, 4.1_15
 • Rešenja zadataka

Rezultati praktičnog dela ispita, rok Januar2

 • Tok 1o1
  • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u radove: četvrtak, 14.02. u 12h u kabinetu 716.
  • Ukupne bodove i ocene možete pogledati ovde.
  • Upis ocena: četvrtak, 21.02. u 12h u kabinetu 710 ili 716.
 • Tok 1o2
  • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u praktični deo ispita: četvrtak, 21.02.2019. u 13:00h u 716.
  • Uvid u teorijske radove i upis ocena: četvrtak, 21.02.2019. u 13:00h u 830 u 18:00 u 718.
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ocena ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u terminu upisa u bilo kom narednom roku ili tokom ovog semestra četvrtkom u 18h, sala 718.
 • Tok 1o3
  • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u praktični deo ispita: ponedeljak, 18.02.2019. u 16:00h u Jagićevoj (kabinet pored učionice 4).
  • Uvid u teorijske radove i upis ocena: četvrtak, 21.02.2019. u 13:00h u 830 u 18:00 u 718.
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ocena ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u terminu upisa u bilo kom narednom roku ili tokom ovog semestra četvrtkom u 18h, sala 718.
 • Tok 1o4
  • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u praktične radove: ponedeljak, 25.02.2019. u 15:00.
  • Uvid u teorijske radove i upis ocena: četvrtak, 28.02.2019. u 18:00 u 718.
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ocena ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u terminu upisa u bilo kom narednom roku ili tokom ovog semestra četvrtkom u 18h, sala 718.

Praktični deo ispita, rok Januar2 - Raspored studenata

 • Tok 1o1 - JAG 1&2
 • Tok 1o2 - Studentski trg, IV sprat
 • Tok 1o3 - Studentski trg, IV sprat
 • Tok 1o4 - Studentski trg, IV sprat

Praktični deo ispita u roku Januar2 se održava u subotu, 09.02. sa početkom u 09:00h. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu na lokaciji na kojoj su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Kvalifikacioni deo ispita Januar2 - rezultati

Studenti koji imaju manje od 9 poena na teoriji ili manje od 5 poena na kvalifikacionim zadacima nisu ostvarili uslov izlaska na praktični deo ispita.
Studenti koji žele da dođu na uvid u radove treba da dođu kod asistenta koji je pregledao rad. U svakoj tabeli sa rezultatima postoji legenda.
 • 1. tok
  • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijski deo ispita će se održati u utorak, 5.2. u 10h u kabinetu u Siminoj ulici.
 • 2. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Svi studenti drugog toka dolaze na uvid kod Strahinje.
  • Rezultate teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena.
 • 3. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Rezultate teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena.
 • 4. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Rezultate teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena.
  Uvid u radove:
 • Marjana Šolajić: utorak, 5.2.2019. u 10h i četvrtak, 7.2.2019. u 10h
 • Stefan Mišković: ponedeljak, 4.2.2019. u 12h
 • Anja Bukurov: utorak, 5.2.2019. u 10h
 • Nikola Simić: utorak, 5.2.2019. u 11h
 • Milan Čugurović: četvrtak, 7.2.2019. u 10h
 • Strahinja Stanojević: sreda, 6.2.2019. u 12h u 716
 • Luka Živanović: četvrtak, 7.2.2019. u 15h
Uvidi u radove se održavaju u kabinetu 716.

Ispit Januar2 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - učionice u Jagićevoj: JAG3&4
 • Tok 1o2 - 706
 • Tok 1o3 - 821
 • Tok 1o4 - 830

Ispit u roku Januar2 se održava u četvrtak, 31.1. sa početkom u 18:00h. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Rezultati praktičnog dela ispita, rok Januar1

 • Tok 1o1 - Rezultate ispita možete pogledati ovde. Uvid u radove: utorak, 29.01. u 15h u kabinetu 716. Ocene možete pogledati ovde. Upis ocena: sreda, 30.01. u 11h u kabinetu 710 na Trgu.
 • Tok 1o2
  • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u praktični deo ispita: ponedeljak, 28.01.2019. u 15:30h u 716.
  • Uvid u teorijske radove i upis ocena: ponedeljak, 28.1. u 16h, zbornica(kabinet 710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ocena ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u terminu upisa u bilo kom narednom roku.
 • Tok 1o3
  • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u praktični deo ispita:
   • Aleksandar: sreda, 30.1. u 13:00, u kabinetu 716 (obavezna najava putem elektronske pošte)
   • Strahinja: sreda, 30.1. u 13:00, u kabinetu 716
   • Anja: sreda, 30.1. u 11:30, u kabinetu 716
  • Uvid u teorijske radove i upis ocena: sreda, 30.1. u 14h, zbornica(kabinet 710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ocena ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u terminu upisa u bilo kom narednom roku.
 • Tok 1o4
 • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
 • Uvid u praktični deo ispita:
  • Milan: sreda, 30.1. u 11:00, u kabinetu 716
  • Luka: sreda, 30.1. u 14:00, u kabinetu 716
 • Uvid u teorijske radove i upis ocena: sreda, 30.1. u 15h, zbornica(kabinet 710).
  • Upis ocena nije obavezan.
  • Na upis ocena ne morate doći lično.
  • Ocenu možete upisati u terminu upisa u bilo kom narednom roku.

Praktični deo ispita, rok Januar1 - Raspored studenata

 • Tok 1o1 - Studentski trg, IV sprat
 • Tok 1o2 - JAG 1&2
 • Tok 1o3 - Studentski trg, IV sprat
 • Tok 1o4 - Studentski trg, IV sprat

Praktični deo ispita u roku Januar1 se održava u subotu, 26.1. sa početkom u 09:00h. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu na lokaciji na kojoj su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Kvalifikacioni deo ispita Januar1 i naknadni kolokvijum - rezultati

Studenti koji imaju manje od 9 poena na teoriji ili manje od 5 poena na kvalifikacionim zadacima nisu ostvarili uslov izlaska na praktični deo ispita.
Studenti koji žele da dođu na uvid u radove treba da dođu kod asistenta koji je pregledao rad. U svakoj tabeli sa rezultatima postoji legenda.
 • 1. tok
  • Rezultate ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijske radove: četvrtak, 24.1. u 16h, zbornica(kabinet 710).
  • Rezultati teorijskog dela za kolege sa prvog toga koji su polagali na Studentskom trgu mogu se pogledati ovde.
 • 2. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Svi studenti drugog toka dolaze na uvid kod Strahinje Stanojevića.
  • Rezultate teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena.
 • 3. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Rezultate teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena.
 • 4. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Rezultate teorijskog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena.
 • Naknadni kolokvijum
  • Rezultate naknadnog kolokvijuma možete pogledati ovde.
  • Rezultate teorijskog dela kolokvijuma možete pogledati ovde.
  • Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena.
  Uvid u radove:
 • Strahinja Stanojević: ponedeljak 21.1.2019. u 12h i utorak 22.1.2019. u 17h
 • Marjana Šolajić: utorak 22.1.2019. u 15h
 • Aleksandar Veljković: utorak 22.1.2019. u 18h (obavezna najava putem elektronske pošte)
 • Anja Bukurov: utorak 22.1.2019. u 15h
 • Nikola Simić: utorak 22.1.2019. u 14:30h
 • Milan Čugurović: četvrtak 24.1.2019. u 10h
 • Luka Živanović: četvrtak 24.1.2019. u 12h
Uvidi u radove se održavaju u kabinetu 716.

Ispit Januar1 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - učionice u Jagićevoj: JAG1 i JAG3&4
 • Tok 1o2 - 706
 • Tok 1o3 - 821
 • Tok 1o4 - 830 i 844

Detaljan raspored studenata po učionicama možete naći ovde.

Ispit u roku Januar1 se održava u četvrtak, 17.1. sa početkom u 18:00h. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

*** Dragi studenti, želimo vam srećne novogodišnje i božićne praznike i puno uspeha u narednoj godini! ***

Časovi vežbi za grupu 1O3B

Nadoknada ponedeljka, 31.12. za grupu 1O3B biće u sredu, 26.12. u učionici 830 od 12:15 do 14:00.

Časovi vežbi za grupu 1O1B

Nadoknada ponedeljka, 31.12. za grupu 1O1B biće u utorak, 25.12. u učionici JAG2 od 15:15 do 17:00.

Kolokvijum - rezultati

Teorija
 • 1.tok ~ uvid u radove: utorak, 11.12. u 9h za tok 1o1a, u 12h za tok 1o1b (pre i posle predavanja, u Jagićevoj)
 • 2.tok ~ uvid u radove: ponedeljak, 3.12. u 13h, sala 718
 • 3.tok ~ uvid u radove: četvrtak, 6.12. u 16h, sala 710 (zbornica)
 • 4.tok ~ uvid u radove: ponedeljak, 3.12. u 15h, sala 710 (zbornica)
Zadaci
 • 1. tok: rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Uvid u radove:
  • četvrtak, 6.12. u 10h, kabinet 716
  • petak, 7.12. nakon časa vežbi
  Studenti kojima su radove pregledali Strahinja ili Luka, potrebno je da se za uvid u radove najave mejlom.
 • 2. tok: rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde. Svi studenti drugog toka dolaze na uvid kod Strahinje Stanojevića.
   Uvid u radove:
  • petak 14h u 716 (ili između časova praktikuma)
  • sledeće nedelje nakon časova praktikuma
 • 3. tok: rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde. Studenti dolaze na uvid kod asistenta koji im je pregledao rad (na kraju tabele sa rezultatima postoji legenda).
   Uvid u radove:
  • Stefan Mišković: ponedeljak, 3.12. 18:30 u 716
  • Anja Bukurov: sreda, 5.12. 12h u 716
  • Marjana Šolajić: četvrtak, 6.12. 11h u 716
 • 4. tok: rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Uvid u radove:
  • Luka Živanović: ponedeljak, 3.12. 13:15 u 716
  • Milan Čugurović: utorak, 4.12. 18:15 u 716

Kolokvijum

Raspored studenata po učionicama možete naći ovde.

Kolokvijum se održava u četvrtak, 22.11. u 09:00h. Molimo vas da se pridržavate datog rasporeda i da budete tačni. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Nadoknada časova vežbi

  Termini nadoknada vežbi za tokove 1o2a i 1o3a:
 • 1o2a - ponedeljak, 5.11. 18-20, učionica 704
 • 1o3a - utorak, 6.11. 15-17, učionica JAG2

4.11.2018.

Dodatni termin odbrana HTML prezentacija

Odbrana HTML prezentacija za studente koji su raspoređeni kod Strahinje Stanojevića i u petak nisu stigli da odbrane svoje prezentacije će biti u ponedeljak 5.11.2018. u 14h u učionici 716.

4.11.2018.

Nadoknada izgubljenih časova praktikuma

Nadoknada izgubljenog časa praktikuma u četvrtak 18.10.2018. za grupu P6 (tok 1o2) će se održati u ponedeljak 5.11.2018. u 13h u učionici 718. Grupe P7 i P9 (tok 1o3) će nadoknadu imati u sredu 7.11.2018. u 15h u RLAB-u, dok će nadoknada za grupu P8 (tok 1o3) morati da se pomeri za sredu 7.11.2018. u 19h u DLAB-u usled nedostatka slobodnih računarskih učionica. Molim studente koji su grupa P8 da dolaze u navedenom terminu za njihovu grupu, jer je RLAB mala ucionica i neće biti mesta za sve 3 grupe.

4.11.2018.

Novi termini odbrana HTML prezentacija

Studenti koji su na spisku za odbrane kod asistenta Stefana Miškovića i zbog nestanka struje nisu odbranili prezentaciju u sredu, 31.10. mogu da odbrane prezentaciju u ponedeljak, 5.11. u 18:30 (704).

Mole se studenti da obaveste ostale kolege u grupi o ovoj promeni.

1.11.2018.

Novi termini odbrana HTML prezentacija

Zbog nestanka struje današnja odbrana prezentacija
pomerena je za četvrtak 01.11.2018. od 12h do 14h za tokove 2 i 4,
koji su bili na današnjem rasporedu kod Luke Živanovića.

Mole se studenti da obaveste kolege o ovoj promeni.

31.10.2018.

Raspored odbrana HTML prezentacija

Promenjeno je nekoliko termina i učionica u kojima će biti odbrane, novu verziju rasporeda možete pogledati ovde. Sve odbrane zakazane u zbornici (710) su pomerene u kabinet 716.

29.10.2018.

Promena termina vežbi (radna subota)

Čas vežbi za grupu 1o3b, koji je predviđen za radnu subotu 27.10, biće održan u sredu 31.10. u 12h u učionici 830.

24.10.2018.

Raspored odbrana HTML prezentacija

Raspored odbrana HTML prezentacija može se videti ovde (pogledati ažuriranu verziju rasporeda).

Sve prezentacije brane se prema pravilima navedenim ovde. Napomena: nema vraćanja studenata ukoliko prezentacija ne zadovoljava uslove već se prezentacije ocenjuju samo u zakazanom terminu.

Studentima su dozvoljene rotacije sa drugim studentima uz obavezu da se jave nastavnicima kod kojih su raspoređeni na spisku.
Ukoliko se ne nalazite na spisku ili u slučaju nekih drugih problema, javite se svom asistentu na mejl u najkraćem mogućem roku.

22.10.2017.

Radna subota

Subota, 27.10. je radni dan i nastava će se odvijati po rasporedu od ponedeljka.

20.10.2018.

Odbrana HTML prezentacije

Odbrane HTML prezentacija se pomeraju za nedelju dana, tj. biće organizovane u sedmici 29.10. - 4.11. Termini po grupama će biti uskoro objavljeni na sajtu.

19.10.2018.

VMware Workstation Player

Preko sledećeg linka , možete preuzeti besplatnu verziju VMware Workstation Player programa za pokretanje virtuelne mašine. Ažuriran je i odgovarajući link na stranici za praktikum.

9.10.2018.

Promena ucionice za vežbe

Vežbe za tok 1o4a, koje se održavaju u sredu, 3.10. u terminu od 12h do 14h biće u učionici 843 na 4. spratu umesto u DLAB-u prema rasporedu.

2.10.2018.

Promena termina vežbi

Vežbe za tok 1o4a koje se održavaju u petak, 28.9. biće pomerene za isti dan u terminu 16-18h u učionici 718.

27.9.2018.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2018/19. godine!

22.9.2018.

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Ukoliko ste u nedoumici kako da napišete elektronsku poruku profesoru ili asistentu, pročitajte ovo kratko uputstvo.

Gde se još nalaze prostorije Matematičkog fakulteta?

Važni i korisni linkovi

Google grupe za 2018. godinu

MATF takmičenja

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2018/19. godina