PROGRAMIRANJE 1

U okviru kursa Programiranje 1 obrađuju se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Ovi koncepti se ilustruju kroz programski jezik C, ali se stečeno znanje može preneti i na druge proceduralne programske jezike. Studenti se upoznaju sa pojmovima tipova, kontrole toka i funkcija, ali se diskutuju i naprednije teme poput rada sa pokazivačima i rada sa datotekama. Svi pojmovi se ilustruju kroz osnovne algoritme i praktične primere. Kurs osposobljava studente da prepoznaju potrebu za osnovnim konstrukcijama jezika poput uslovnog grananja, petlji i funkcija i da njihovom ispravnom upotrebom i kombinovanjem rešavaju jednostavne probleme. Time se obezbeđuje čvrsta osnova za naprednije teme koje se obrađuju u narednim kursevima programiranja.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Predispitne obaveze:

 • prezentacija na Alas-u: 5 poena ~ uputstvo za izradu prezentacije

Završni ispit:

 • teorija: 50 poena (prag 30%)
 • kvalifikacioni zadatak: 15 poena (prag 50%)
 • praktični zadaci: 35 poena (prag 30%)
Da bi se predmet položio potrebno je u zbiru imati minimum 51 poen.

Organizacija ispita u 2020/21. godini

 • Kvalifikacioni zadaci i teorija se moraju polagati zajedno, tj. ne mogu se razdvajati u više rokova.
 • Da bi student mogao da izađe na praktični deo ispita, neophodno je da prethodno položi pismeni deo ispita (teorijski deo + kvalifikacioni zadaci).
 • Ostvareni uslov za praktični deo ispita važi u spojenim rokovima(Jan1-Jan2, Jun1-Jun2, Sept1-Sept2).
  To znači sledeće:
  1. U slučaju da student ostvari uslov u prvom roku (od dva spojena roka) i ne izađe u istom roku na praktični deo ispita, ostvareni uslov važi za drugi od dva spojena roka. 2.
  2. U slučaju da student ostvari uslov u prvom roku (od dva spojena roka), u istom roku izađe na praktični deo ispita i ne položi, uslov prestaje da važi.
 • Ispit je potrebno prijaviti u svim rokovima u kojima student izlazi na neki deo ispita.

Primeri

 • Primer teorijskog dela kolokvijuma (OVDE)
 • Primer zadataka za kolokvijum (OVDE)
 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer kvalifikacionog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer praktičnog dela završnog ispita (OVDE)
Napomena: Format završnog ispita je podložan izmeni s obzirom da se u školskoj 2020/21 godini ne održava kolokvijum.

Razno

ČAS 2: Uvod u HTML i CSS - II deo

ČAS 3: Brojevni sistemi. Uvod u programski jezik C.

ČAS 4: Zadaci bez kontrole toka i naredba grananja

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_08, 1.1_11, 1.1_23, 1.1_26, 1.2_01, 1.2_02, 1.2_03, 1.2_04, 1.2_05, 1.2_06, 1.2_07, 1.2_19
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.1_02, 1.1_06, 1.1_07, 1.1_13, 1.1_21, 1.1_24, 1.1_27, 1.1_28
 • Rešenja zadataka

ČAS 5: Naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 1.2_8, 1.2_15, 1.2_23, 1.2_25, 1.3_1, 1.3_3, 1.3_5, 1.3_10, 1.3_12, 1.3_14
 • Svi materijali sa časa

ČAS 6: Petlje

 • Zadaci iz zbirke: 1.3_4a, 1.3_4b, 1.3_4c, 1.3_8, 1.3_19, 1.3_29, 1.3_31, 1.3_32, 1.3_35, 1.3_36
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.2_22, 1.2_24, 1.2_27, 1.2_28, 1.3_7, 1.3_9, 1.3_13, 1.3_15, 1.3_20, 1.3_24, 1.3_25, 1.3_26, 1.3_27
 • Rešenja zadataka

ČAS 7: Dvostruke petlje. Provežbavanje gradiva.

 • Dvostruke petlje: 1.3_47a, 1.3_47b, 1.3_47c, 1.3_48a, 1.3_51b, 1.3_51c, 1.3_52b, 1.3_58
 • Provežbavanje gradiva: 1.3_8.prost, 1.3_21a, Stepenovanje, NZD
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.3_16, 1.3_18, 1.3_22, 1.3_23, 1.3_28, 1.3_30, 1.3_33, 1.3_34
 • Rešenja zadataka

ČAS 8: Funkcije.

  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.3.21b, 1.3.21c, 1.3.47d, 1.3.48b, 1.3.49, 1.3.50, 1.3.51f, 1.3.59
 • Rešenja zadataka

ČAS 9: Nizovi.

  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.9b, 1.4.9d, 1.4.15, 1.4.16, 1.4.17, 1.4.20, 1.4.23, 1.4.24b, 1.4.25a
 • Rešenja zadataka

ČAS 10: Pokazivači. Niske.

 • Zadaci iz zbirke [pokazivači]: 2.2_1, 2.2_2, 2.2_3
 • Zadaci iz zbirke [niske]: 2.3_1, 2.3_8, 2.3_11
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 2.1.2, 2.1.7, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.24, 2.1.27, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.34
 • Rešenja zadataka

ČAS 11: Niske-nastavak. Argumenti komandne linije.

 • Zadaci iz zbirke [niske]: 2.3_15, 2.3_19, 2.3_21, 2.3_25
 • Zadaci iz zbirke [argumenti komande linije]: 3.1_1, 3.1_7
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 2.2_6, 2.2_7, 2.2_8, 2.3_4, 2.3_7, 2.3_13, 2.3_14, 2.3_17, 2.3_18
 • Rešenja zadataka

ČAS 12: Strukture.

 • Zadaci iz zbirke: 2.5_1, 2.5_3, 2.5_5, 2.5_7 primer za enumeracione tipove (za vežbu pogledati i 2.5_11)
 • Svi materijali sa časa
  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 3.1_2, 3.1_3, 3.1_4, 3.1_5, 3.1_6
 • Rešenja zadataka

ČAS 13: Datoteke.

  Dodatni materijali za vežbanje
 • Zadaci iz zbirke: 3.2_2. 3.2_6, 3.2_10, 3.2_15, 3.2_21, 3.2_25, 3.2_28, 3.2_29
 • Rešenja zadataka

Primer kvalifikacionog i praktičnog dela ispita.

Anketa za kurs Programiranje 1

Molimo Vas da popunite anketu na ovoj adresi. Vaši odgovori će pomoći unapređivanju kursa.

*** Dragi studenti, želimo vam srećne novogodišnje i božićne praznike i puno uspeha u narednoj godini! ***

Organizacija ispita u 2020/21. godini

 • Kvalifikacioni zadaci i teorija se moraju polagati zajedno, tj. ne mogu se razdvajati u više rokova.
 • Da bi student mogao da izađe na praktični deo ispita, neophodno je da prethodno položi pismeni deo ispita (teorijski deo + kvalifikacioni zadaci).
 • Ostvareni uslov za praktični deo ispita važi u spojenim rokovima(Jan1-Jan2, Jun1-Jun2, Sept1-Sept2).
  To znači sledeće:
  1. U slučaju da student ostvari uslov u prvom roku (od dva spojena roka) i ne izađe u istom roku na praktični deo ispita, ostvareni uslov važi za drugi od dva spojena roka. 2.
  2. U slučaju da student ostvari uslov u prvom roku (od dva spojena roka), u istom roku izađe na praktični deo ispita i ne položi, uslov prestaje da važi.
 • Ispit je potrebno prijaviti u svim rokovima u kojima student izlazi na neki deo ispita.

27.12.2020.

Vežbe 13. čas grupe 1O2A

Po dogovoru sa prethodnog časa u ponedeljak 28.12.2020. u 12:15h biće održan 13. čas vežbi, umesto u terminu u januaru. Tema koju ćemo obraditi je rad sa datotekama.
 • OVDE se nalazi link ka meetingu
 • Meeting number: 137 229 1841
 • Password: tFFXS3JJF67

26.12.2020.

Vežbe 13. čas za grupe 103B, 104A i 104B

Po dogovoru sa grupama 103B, 104A i 104B u ponedeljak 28.12.2020. u 15:00h biće održan 13. čas vežbi, umesto u regularnim terminima. Tema koju ćemo obraditi je rad sa datotekama.
 • OVDE se nalazi link ka meetingu
 • Meeting number: 174 752 1345
 • Password: JdnXeS7NS78

25.12.2020.

Uputstvo za Webgrade i nove virtuelne mašine

Dragi studenti, u cilju bolje dostupnosti materijala i udobnijeg korišćenja virtuelnih mašina, postavili smo nove virtuelne mašine koje imaju mogućnost upotrebe interneta.
Linkove i uputstva možete pronaći u sekciji Vežbe, u delu Dodatni materijali sa 1. časa.
Pored novih virtuelnih mašina postavljeno je i uputstvo za upotrebu platforme Webgrade.

2.12.2020.

Raspored odbrana HTML prezentacija

Raspored odbrana HTML prezentacija možete pogledati ovde [ažurirano]. Svi studenti brane prezentaciju kod svog predmetnog asistenta, osim studenata iz grupe 1O3а koji su skoro dobili novu asistentkinju na kursu, pa su za odbrane raspoređeni kod ostalih asistenata sa kursa koji su predavali gradivo iz HTML-a. Ukoliko se ne nalazite na spisku ili u slučaju nekih drugih problema, pošaljite mejl svoj asistentu.

  Napomene i uputstva
 • sve prezentacije brane se prema pravilima navedenim ovde.
 • studenti moraju biti za računarom sa kamerom, mikrofonom i zvučnicima, a ko nije u mogućnosti da to obezbedi treba da se elektonskim putem javi asistentu kod kog je zakazana odbrana
 • student pristupa odbrani putem linka koji je ostavljen u tabeli u naznačenom terminu (mole se studenti da ne kasne, ali i da ne pristupaju sastanku pre zakazanog termina)
 • u slučaju da student ima nekih tehničkih problema prilikom pristupa sastanku, treba odmah da se elektonskim putem javi asistentu kod kog je zakazana odbrana

14.11.2020.

Postavljanje prezentacije na server

Po dogovoru sa grupama 103B, 104A i 104B u petak 13.11.2020. u 16:00h biće prezentovano postavljanje pripremljene prezentacije sa lokalnog računara na server Alas.
 • Meeting link
 • Meeting number: 174 281 7601
 • Password: qESwJJFR436
Dobrodošli su svi studenti koji žele da prođu kroz postupak.

12.11.2020.

Vežbe - grupa 103B

Vežbe za grupu 103B ove nedelje biće održane u utorak, 10.11.2020. u terminu 17:00h-20:00h.

09.11.2020.

DrWebgrade

Dragi studenti, potrebno je da u toku ove nedelje napravite nalog na sistemu DrWebgrade. Kako automatsko povezivanje sa studentskim serverom Alas u ovom trenutku ne radi, potrebno je da uradite sledeće:
 • Nalog pravite klikom na opciju "Napravi nalog"
 • Za korisničko ime birate Vaše korisničko ime sa alasa (npr. mi20044)
 • Za mejl adresu birate alas adresu (npr. mi20044@alas.matf.bg.ac.rs)
 • Šifra je proizvoljna (ne mora da bude ista kao i na alasu)
Nekoliko minuta nakon što kliknete na dugme "Napravi nalog" na mejl će Vam stići link da potvrdite registraciju. Pristup kursevima ćete dobiti u roku od 48 sati od trenutka registracije.
U slučaju da imate problem sa registracijom, možete se javiti na: aleksandra_kocic@matf.bg.ac.rs

30.10.2020.

Online nastava preko webex platforme

Svim studentima će biti redovno slate informacije za priključenje online nastavi predavanja i vežbi preko webex platforme na zvanične alas naloge. Mole se studenti da redovno proveravaju svoje alas naloge i da se, ukoliko ne dobiju poziv za predavanje ili vežbe najkasnije dan pred termin iz rasporeda, jave predmetnom profesoru, odnosno asistentu.

13.10.2020.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2020/21. godine!

01.10.2020.

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Ukoliko ste u nedoumici kako da napišete elektronsku poruku profesoru ili asistentu, pročitajte ovo kratko uputstvo.

Gde se još nalaze prostorije Matematičkog fakulteta?

Važni i korisni linkovi

MATF takmičenja