PROGRAMIRANJE 1

U okviru kursa Programiranje 1 obrađuju se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Ovi koncepti se ilustruju kroz programski jezik C, ali se stečeno znanje može preneti i na druge proceduralne programske jezike. Studenti se upoznaju sa pojmovima tipova, kontrole toka i funkcija, ali se diskutuju i naprednije teme poput rada sa pokazivačima i rada sa datotekama. Svi pojmovi se ilustruju kroz osnovne algoritme i praktične primere. Kurs osposobljava studente da prepoznaju potrebu za osnovnim konstrukcijama jezika poput uslovnog grananja, petlji i funkcija i da njihovom ispravnom upotrebom i kombinovanjem rešavaju jednostavne probleme. Time se obezbeđuje čvrsta osnova za naprednije teme koje se obrađuju u narednim kursevima programiranja.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Predispitne obaveze:

 • prezentacija na Alas-u: 5 poena ~ uputstvo za izradu prezentacije
 • kolokvijum u kolokvijumskoj nedelji: 35 poena (15 poena teorija + 20 poena zadaci).
  Kolokvijum sadrži 15 teorijskih pitanja i 4 zadatka. Oba dela se rade u jednom terminu.
  Vreme trajanja kolokvijuma je 2 sata i 30 minuta.

Završni ispit:

 • teorija: 30 poena (prag 30%)
 • kvalifikacioni zadatak: 10 poena (prag 50%)
 • praktični zadaci: 25 poena (prag 30%)
Da bi se predmet položio potrebno je u zbiru imati minimum 51 poen.

Primeri

 • Primer teorijskog dela kolokvijuma (OVDE)
 • Primer zadataka za kolokvijum (OVDE)
 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer kvalifikacionog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer praktičnog dela završnog ispita (OVDE)

ČAS 2: Uvod u HTML i CSS - II deo

ČAS 3: Brojevni sistemi. Uvod u programski jezik C.

ČAS 4: Zadaci bez kontrole toka i naredba grananja

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_08, 1.1_11, 1.1_23, 1.1_26, 2.1_01, 2.1_03, 2.1_04, 2.1_05, 2.1_06, 2.1_08, 2.1_13, 2.1_20, 2.1_21
 • Svi materijali sa časa

ČAS 5: Naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 2.1_09, 2.1_22, 2.1_27, 2.1_29, 2.1_35, 2.2_1, 2.2_3, 2.2_5, 2.2_10, 2.2_12, 2.2_16
 • Svi materijali sa časa

ČAS 6: Petlje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_4a, 2.2_4b, 2.2_4c, 2.2_8, 2.2_21, 2.2_32, 2.2_34, 2.2_35, 2.2_38, 2.2_39
 • Svi materijali sa časa

ČAS 7: Dvostruke petlje. Provežbavanje gradiva.

 • Dvostruke petlje: 2.2_50a, 2.2_50b, 2.2_50c, 2.2_51a, 2.2_54b, 2.2_54c, 2.2_55b, 2.2_61
 • Provežbavanje gradiva: 2.2_8.prost, 2.2_22, Stepen broja, NZD
 • Svi materijali sa časa

ČAS 8: Funkcije.

ČAS 2: HTML&CSS

ČAS 3: HTML&CSS

ČAS 4: Uvod u programski jezik C

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_02, 1.1_06, 1.1_07, 1.1_13, 1.1_21, 1.1_24, 1.1_27, 1.1_28
 • Rešenja zadataka

ČAS 5: Programski jezik C - naredba grananja

ČAS 6: Programski jezik C - naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 2.1_26, 2.1_28, 2.1_31, 2.1_32, 2.2_7, 2.2_9,
  2.2_13, 2.2_15, 2.2_17, 2.2_27, 2.2_28, 2.2_29, 2.2_30,
 • Rešenja zadataka

ČAS 7: Programski jezik C - petlje i dvostruke petlje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_14, 2.2_18, 2.2_20, 2.2_25, 2.2_26, 2.2_31, 2.2_33, 2.2_36, 2.2_37
 • Rešenja zadataka

ČAS 8: Programski jezik C - provežbavanje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_23, 2.2_24, 2.2_50d, 2.2_51b, 2.2_52, 2.2_53, 2.2_54f, 2.2_62
 • Rešenja zadataka

Konsultacije za tokove 1 i 2

Konsultacije za 1. i 2. tok kod asistenta Nikole Mileva održaće se u četvrtak, 16.11. u 16h i u petak, 17.11. u 14h u kabinetu 716.

13.11.2017.

Predavanje 1. 11. za tok 102

Tok 102 će 1. 11. imati samo prvi čas predavanja. Drugi čas predavanja biće održan naknadno u dogovoru sa studentima.

30.10.2017.

Od naredne nedelje, odnosno od ponedeljka 30.10, dolazi do sledećih izmena u rasporedu:

 • Vežbe za tok 1o3a će se održavati sredom u terminu 8-10 u učionici DLAB.
 • Vežbe za tok 1o2b će se održavati ponedeljkom u terminu 10-12 u učionici RLAB.
 • Praktikum p5 će se održavati ponedeljkom u terminu 12-13 u učionici RLAB.

29.10.2017.

Raspored odbrana HTML prezentacija

Raspored odbrane HTML prezentacija može se videti ovde.
Sve prezentacije brane se prema pravilima navedenim ovde. Razlika u odnosu na prethodnu godinu je sto nema vraćanja studenata ukoliko prezentacija ne zadovoljava uslove već se prezentacije ocenjuju samo u zakazanom terminu.
Studentima su dozvoljene rotacije sa drugim studentima uz obavezu da se jave nastavnicima kod kojih su raspoređeni.
Ukoliko student želi da brani prezentaciju a nije u mogućnosti da dođe u predviđenom terminu i nije u mogućnosti da nađe zamenu, neophodno je da se javi nastavniku kod koga je raspoređen.
Ukoliko se ne nalazite na spisku ili u slučaju nekih drugih problema, javite se asistentu Nikoli Milevu na mejl u najkraćem mogućem roku.

27.10.2017.

Promena termina vežbi

 • Vežbe za tok 1o3a će biti održane zajedno sa tokom 1o4b u petak, 14-16. Za mesto održavanja vežbi pratiti zvaničan raspored časova.

25.10.2017.

Promena termina vežbi i praktikuma u narednoj nedeji (16.10.-20.10.)

  U narednoj nedelji dolazi do sledećih promena:
 • praktikum P5 će biti održan zajedno sa praktikumom P6 u četvrtak, 13-14 (718)
 • praktikum P4 će biti održan zajedno sa praktikumom P7 u petak, 9-10 (DLAB)
 • vežbe za grupu 1o3b će biti održane zajedno sa vežbama za grupu 1o4b u petak, 12-14 (časovi se pomeraju u 706)

15.10.2017.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2017/18. godine!

25.9.2017.

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Ukoliko ste u nedoumici kako da napišete elektronsku poruku profesoru ili asistentu, pročitajte ovo kratko uputstvo.

Gde se još nalaze prostorije Matematičkog fakulteta?

Važni i korisni linkovi

MATF takmičenja

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2017/18. godina