PROGRAMIRANJE 1

U okviru kursa Programiranje 1 obrađuju se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Ovi koncepti se ilustruju kroz programski jezik C, ali se stečeno znanje može preneti i na druge proceduralne programske jezike. Studenti se upoznaju sa pojmovima tipova, kontrole toka i funkcija, ali se diskutuju i naprednije teme poput rada sa pokazivačima i rada sa datotekama. Svi pojmovi se ilustruju kroz osnovne algoritme i praktične primere. Kurs osposobljava studente da prepoznaju potrebu za osnovnim konstrukcijama jezika poput uslovnog grananja, petlji i funkcija i da njihovom ispravnom upotrebom i kombinovanjem rešavaju jednostavne probleme. Time se obezbeđuje čvrsta osnova za naprednije teme koje se obrađuju u narednim kursevima programiranja.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Predispitne obaveze:

 • prezentacija na Alas-u: 5 poena ~ uputstvo za izradu prezentacije
 • kolokvijum u kolokvijumskoj nedelji: 35 poena (15 poena teorija + 20 poena zadaci).
  Kolokvijum sadrži 15 teorijskih pitanja i 4 zadatka. Oba dela se rade u jednom terminu.
  Vreme trajanja kolokvijuma je 2 sata i 30 minuta.

Završni ispit:

 • teorija: 30 poena (prag 30%)
 • kvalifikacioni zadatak: 10 poena (prag 50%)
 • praktični zadaci: 25 poena (prag 30%)
Da bi se predmet položio potrebno je u zbiru imati minimum 51 poen.

Primeri

 • Primer teorijskog dela kolokvijuma (OVDE)
 • Primer zadataka za kolokvijum (OVDE)
 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer kvalifikacionog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer praktičnog dela završnog ispita (OVDE)

ČAS 2: Uvod u HTML i CSS - II deo

ČAS 3: Brojevni sistemi. Uvod u programski jezik C.

ČAS 4: Zadaci bez kontrole toka i naredba grananja

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_08, 1.1_11, 1.1_23, 1.1_26, 2.1_01, 2.1_03, 2.1_04, 2.1_05, 2.1_06, 2.1_08, 2.1_13, 2.1_20, 2.1_21
 • Svi materijali sa časa

ČAS 5: Naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 2.1_09, 2.1_22, 2.1_27, 2.1_29, 2.1_35, 2.2_1, 2.2_3, 2.2_5, 2.2_10, 2.2_12, 2.2_16
 • Svi materijali sa časa

ČAS 6: Petlje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_4a, 2.2_4b, 2.2_4c, 2.2_8, 2.2_21, 2.2_32, 2.2_34, 2.2_35, 2.2_38, 2.2_39
 • Svi materijali sa časa

ČAS 7: Dvostruke petlje. Provežbavanje gradiva.

 • Dvostruke petlje: 2.2_50a, 2.2_50b, 2.2_50c, 2.2_51a, 2.2_54b, 2.2_54c, 2.2_55b, 2.2_61
 • Provežbavanje gradiva: 2.2_8.prost, 2.2_22, Stepen broja, NZD
 • Svi materijali sa časa

ČAS 8: Funkcije.

ČAS 9: Nizovi.

ČAS 10: Pokazivači. Niske.

 • Zadaci iz zbirke [pokazivači]: 3.2_1, 3.2_2, 3.2_3
 • Zadaci iz zbirke [niske]: 3.3_1, 3.3_8, 3.3_11
 • Svi materijali sa časa

ČAS 11: Niske-nastavak. Argumenti komandne linije.

 • Zadaci iz zbirke [niske]: 3.3_15, 3.3_19, 3.3_21 klon bibliotečke funkcije strcmp
 • Zadaci iz zbirke [argumenti komande linije]: 3.2_11, 3.2_19

ČAS 2: HTML&CSS

ČAS 3: HTML&CSS

ČAS 4: Uvod u programski jezik C

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_02, 1.1_06, 1.1_07, 1.1_13, 1.1_21, 1.1_24, 1.1_27, 1.1_28
 • Rešenja zadataka

ČAS 5: Programski jezik C - naredba grananja

ČAS 6: Programski jezik C - naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 2.1_26, 2.1_28, 2.1_31, 2.1_32, 2.2_7, 2.2_9,
  2.2_13, 2.2_15, 2.2_17, 2.2_27, 2.2_28, 2.2_29, 2.2_30,
 • Rešenja zadataka

ČAS 7: Programski jezik C - petlje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_14, 2.2_18, 2.2_20, 2.2_25, 2.2_26, 2.2_31, 2.2_33, 2.2_36, 2.2_37
 • Rešenja zadataka

ČAS 8: Programski jezik C - provežbavanje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_23, 2.2_24, 2.2_50d, 2.2_51b, 2.2_52, 2.2_53, 2.2_54f, 2.2_62
 • Rešenja zadataka

ČAS 9: Programski jezik C - funkcije

 • Zadaci iz zbirke: 2.3_3, 2.3_4, 2.3_5, 2.3_8, 2.3_16, 2.3_17, 2.3_18, 2.3_21, 2.3_26, 2.3_27, 2.3_28, 2.3_30, 2.3_31
 • Rešenja zadataka

ČAS 10: Programski jezik C - nizovi

 • Zadaci iz zbirke: 3.1_4, 3.1_8, 3.1_15, 3.1_17, 3.1_19, 3.1_20, 3.1_22, 3.1_23, 3.1_24

ČAS 11: Programski jezik C - nizovi, niske, pokazivači

 • Zadaci iz zbirke: 3.2_7, 3.2_8, 3.2_9, 3.2_10, 3.3_4, 3.3_7, 3.3_13, 3.3_14, 3.3_17, 3.3_18

Kolokvijum - rezultati

Teorija
 • 1.tok ~ uvid u radove: utorak, 11.12. u 9h za tok 1o1a, u 12h za tok 1o1b (pre i posle predavanja, u Jagićevoj)
 • 2.tok ~ uvid u radove: ponedeljak, 3.12. u 13h, sala 718
 • 3.tok ~ uvid u radove: četvrtak, 6.12. u 16h, sala 710 (zbornica)
 • 4.tok ~ uvid u radove: ponedeljak, 3.12. u 15h, sala 710 (zbornica)
Zadaci
 • 1. tok: rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Uvid u radove:
  • četvrtak, 6.12. u 10h, kabinet 716
  • petak, 7.12. nakon časa vežbi
  Studenti kojima su radove pregledali Strahinja ili Luka, potrebno je da se za uvid u radove najave mejlom.
 • 2. tok: rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde. Svi studenti drugog toka dolaze na uvid kod Strahinje Stanojevića.
   Uvid u radove:
  • petak 14h u 716 (ili između časova praktikuma)
  • sledeće nedelje nakon časova praktikuma
 • 3. tok: rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde. Studenti dolaze na uvid kod asistenta koji im je pregledao rad (na kraju tabele sa rezultatima postoji legenda).
   Uvid u radove:
  • Stefan Mišković: ponedeljak, 3.12. 18:30 u 716
  • Anja Bukurov: sreda, 5.12. 12h u 716
  • Marjana Šolajić: četvrtak, 6.12. 11h u 716
 • 4. tok: rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Uvid u radove:
  • Luka Živanović: ponedeljak, 3.12. 13:15 u 716
  • Milan Čugurović: utorak, 4.12. 18:15 u 716

Kolokvijum

Raspored studenata po učionicama možete naći ovde.

Kolokvijum se održava u četvrtak, 22.11. u 09:00h. Molimo vas da se pridržavate datog rasporeda i da budete tačni. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Nadoknada časova vežbi

  Termini nadoknada vežbi za tokove 1o2a i 1o3a:
 • 1o2a - ponedeljak, 5.11. 18-20, učionica 704
 • 1o3a - utorak, 6.11. 15-17, učionica JAG2

4.11.2018.

Dodatni termin odbrana HTML prezentacija

Odbrana HTML prezentacija za studente koji su raspoređeni kod Strahinje Stanojevića i u petak nisu stigli da odbrane svoje prezentacije će biti u ponedeljak 5.11.2018. u 14h u učionici 716.

4.11.2018.

Nadoknada izgubljenih časova praktikuma

Nadoknada izgubljenog časa praktikuma u četvrtak 18.10.2018. za grupu P6 (tok 1o2) će se održati u ponedeljak 5.11.2018. u 13h u učionici 718. Grupe P7 i P9 (tok 1o3) će nadoknadu imati u sredu 7.11.2018. u 15h u RLAB-u, dok će nadoknada za grupu P8 (tok 1o3) morati da se pomeri za sredu 7.11.2018. u 19h u DLAB-u usled nedostatka slobodnih računarskih učionica. Molim studente koji su grupa P8 da dolaze u navedenom terminu za njihovu grupu, jer je RLAB mala ucionica i neće biti mesta za sve 3 grupe.

4.11.2018.

Novi termini odbrana HTML prezentacija

Studenti koji su na spisku za odbrane kod asistenta Stefana Miškovića i zbog nestanka struje nisu odbranili prezentaciju u sredu, 31.10. mogu da odbrane prezentaciju u ponedeljak, 5.11. u 18:30 (704).

Mole se studenti da obaveste ostale kolege u grupi o ovoj promeni.

1.11.2018.

Novi termini odbrana HTML prezentacija

Zbog nestanka struje današnja odbrana prezentacija
pomerena je za četvrtak 01.11.2018. od 12h do 14h za tokove 2 i 4,
koji su bili na današnjem rasporedu kod Luke Živanovića.

Mole se studenti da obaveste kolege o ovoj promeni.

31.10.2018.

Raspored odbrana HTML prezentacija

Promenjeno je nekoliko termina i učionica u kojima će biti odbrane, novu verziju rasporeda možete pogledati ovde. Sve odbrane zakazane u zbornici (710) su pomerene u kabinet 716.

29.10.2018.

Promena termina vežbi (radna subota)

Čas vežbi za grupu 1o3b, koji je predviđen za radnu subotu 27.10, biće održan u sredu 31.10. u 12h u učionici 830.

24.10.2018.

Raspored odbrana HTML prezentacija

Raspored odbrana HTML prezentacija može se videti ovde (pogledati ažuriranu verziju rasporeda).

Sve prezentacije brane se prema pravilima navedenim ovde. Napomena: nema vraćanja studenata ukoliko prezentacija ne zadovoljava uslove već se prezentacije ocenjuju samo u zakazanom terminu.

Studentima su dozvoljene rotacije sa drugim studentima uz obavezu da se jave nastavnicima kod kojih su raspoređeni na spisku.
Ukoliko se ne nalazite na spisku ili u slučaju nekih drugih problema, javite se svom asistentu na mejl u najkraćem mogućem roku.

22.10.2017.

Radna subota

Subota, 27.10. je radni dan i nastava će se odvijati po rasporedu od ponedeljka.

20.10.2018.

Odbrana HTML prezentacije

Odbrane HTML prezentacija se pomeraju za nedelju dana, tj. biće organizovane u sedmici 29.10. - 4.11. Termini po grupama će biti uskoro objavljeni na sajtu.

19.10.2018.

VMware Workstation Player

Preko sledećeg linka , možete preuzeti besplatnu verziju VMware Workstation Player programa za pokretanje virtuelne mašine. Ažuriran je i odgovarajući link na stranici za praktikum.

9.10.2018.

Promena ucionice za vežbe

Vežbe za tok 1o4a, koje se održavaju u sredu, 3.10. u terminu od 12h do 14h biće u učionici 843 na 4. spratu umesto u DLAB-u prema rasporedu.

2.10.2018.

Promena termina vežbi

Vežbe za tok 1o4a koje se održavaju u petak, 28.9. biće pomerene za isti dan u terminu 16-18h u učionici 718.

27.9.2018.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2018/19. godine!

22.9.2018.

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Ukoliko ste u nedoumici kako da napišete elektronsku poruku profesoru ili asistentu, pročitajte ovo kratko uputstvo.

Gde se još nalaze prostorije Matematičkog fakulteta?

Važni i korisni linkovi

Google grupe za 2018. godinu

MATF takmičenja

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2018/19. godina