PROGRAMIRANJE 1

U okviru kursa Programiranje 1 obrađuju se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Ovi koncepti se ilustruju kroz programski jezik C, ali se stečeno znanje može preneti i na druge proceduralne programske jezike. Studenti se upoznaju sa pojmovima tipova, kontrole toka i funkcija, ali se diskutuju i naprednije teme poput rada sa pokazivačima i rada sa datotekama. Svi pojmovi se ilustruju kroz osnovne algoritme i praktične primere. Kurs osposobljava studente da prepoznaju potrebu za osnovnim konstrukcijama jezika poput uslovnog grananja, petlji i funkcija i da njihovom ispravnom upotrebom i kombinovanjem rešavaju jednostavne probleme. Time se obezbeđuje čvrsta osnova za naprednije teme koje se obrađuju u narednim kursevima programiranja.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Predispitne obaveze:

  • prezentacija na Alas-u: 5 poena ~ uputstvo za izradu prezentacije

Završni ispit:

  • teorija: 50 poena (prag 30%)
  • kvalifikacioni zadatak: 15 poena (prag 50%)
  • praktični zadaci: 35 poena (prag 30%)
Da bi se predmet položio potrebno je u zbiru imati minimum 51 poen.

ČAS 2: Uvod u HTML i CSS - II deo

ČAS 3: Brojevni sistemi. Uvod u programski jezik C.

  • Brojevni sistemi
  • Zadaci iz zbirke: 1.1_01, 1.1_03, 1.1_10, 1.1_12, 1.1_16, 1.1_22

Online nastava preko webex platforme

Svim studentima će biti redovno slate informacije za priključenje online nastavi predavanja i vežbi preko webex platforme na zvanične alas naloge. Mole se studenti da redovno proveravaju svoje alas naloge i da se, ukoliko ne dobiju poziv za predavanje ili vežbe najkasnije dan pred termin iz rasporeda, jave predmetnom profesoru, odnosno asistentu.

13.10.2020.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2020/21. godine!

01.10.2020.

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Ukoliko ste u nedoumici kako da napišete elektronsku poruku profesoru ili asistentu, pročitajte ovo kratko uputstvo.

Gde se još nalaze prostorije Matematičkog fakulteta?

Važni i korisni linkovi

MATF takmičenja

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2020/21. godina