PROGRAMIRANJE 1

U okviru kursa Programiranje 1 obrađuju se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Ovi koncepti se ilustruju kroz programski jezik C, ali se stečeno znanje može preneti i na druge proceduralne programske jezike. Studenti se upoznaju sa pojmovima tipova, kontrole toka i funkcija, ali se diskutuju i naprednije teme poput rada sa pokazivačima i rada sa datotekama. Svi pojmovi se ilustruju kroz osnovne algoritme i praktične primere. Kurs osposobljava studente da prepoznaju potrebu za osnovnim konstrukcijama jezika poput uslovnog grananja, petlji i funkcija i da njihovom ispravnom upotrebom i kombinovanjem rešavaju jednostavne probleme. Time se obezbeđuje čvrsta osnova za naprednije teme koje se obrađuju u narednim kursevima programiranja.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Predispitne obaveze:

 • prezentacija na Alas-u: 5 poena ~ uputstvo za izradu prezentacije
 • kolokvijum u kolokvijumskoj nedelji: 35 poena (15 poena teorija + 20 poena zadaci).
  Kolokvijum sadrži 15 teorijskih pitanja i 4 zadatka. Oba dela se rade u jednom terminu.
  Vreme trajanja kolokvijuma je 2 sata i 30 minuta.

Završni ispit:

 • teorija: 30 poena (prag 30%)
 • kvalifikacioni zadatak: 10 poena (prag 50%)
 • praktični zadaci: 25 poena (prag 30%)
Da bi se predmet položio potrebno je u zbiru imati minimum 51 poen.

Primeri

 • Primer teorijskog dela kolokvijuma (OVDE)
 • Primer zadataka za kolokvijum (OVDE)
 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer kvalifikacionog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer praktičnog dela završnog ispita (OVDE)

ČAS 2: Uvod u HTML i CSS - II deo

ČAS 3: Brojevni sistemi. Uvod u programski jezik C.

ČAS 4: Zadaci bez kontrole toka i naredba grananja

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_08, 1.1_11, 1.1_23, 1.1_26, 1.2_01, 1.2_02, 1.2_03, 1.2_04, 1.2_05, 1.2_06, 1.2_07, 1.2_19
 • Svi materijali sa časa

ČAS 5: Naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 1.2_8, 1.2_15, 1.2_23, 1.2_25, 1.3_1, 1.3_3, 1.3_5, 1.3_10, 1.3_12, 1.3_14
 • Svi materijali sa časa

ČAS 6: Petlje

 • Zadaci iz zbirke: 1.3_4a, 1.3_4b, 1.3_4c, 1.3_8, 1.3_19, 1.3_29, 1.3_31, 1.3_32, 1.3_35, 1.3_36
 • Svi materijali sa časa

ČAS 7: Dvostruke petlje. Provežbavanje gradiva.

 • Dvostruke petlje: 1.3_47a, 1.3_47b, 1.3_47c, 1.3_48a, 1.3_51b, 1.3_51c, 1.3_52b, 1.3_58
 • Provežbavanje gradiva: 1.3_8.prost, 1.3_21a, Stepenovanje, NZD
 • Svi materijali sa časa

ČAS 8: Funkcije.

ČAS 9: Nizovi.

ČAS 10: Pokazivači. Niske.

 • Zadaci iz zbirke [pokazivači]: 2.2_1, 2.2_2, 2.2_3
 • Zadaci iz zbirke [niske]: 2.3_1, 2.3_8, 2.3_11
 • Svi materijali sa časa

ČAS 11: Niske-nastavak. Argumenti komandne linije.

 • Zadaci iz zbirke [niske]: 2.3_15, 2.3_19, 2.3_21, 2.3_25
 • Zadaci iz zbirke [argumenti komande linije]: 3.1_1, 3.1_7
 • Svi materijali sa časa

ČAS 12: Strukture.

 • Zadaci iz zbirke: 2.5_1, 2.5_3, 2.5_5, 2.5_7 primer za enumeracione tipove (za vežbu pogledati i 2.5_11)
 • Svi materijali sa časa

ČAS 13: Datoteke.

Primer kvalifikacionog i praktičnog dela ispita.

ČAS 2: HTML&CSS

ČAS 3: HTML&CSS

ČAS 4: Uvod u programski jezik C

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_02, 1.1_06, 1.1_07, 1.1_13, 1.1_21, 1.1_24, 1.1_27, 1.1_28
 • Rešenja zadataka

ČAS 5: Programski jezik C - naredba grananja

ČAS 6: Programski jezik C - naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 1.2_22, 1.2_24, 1.2_27, 1.2_28, 1.3_7, 1.3_9, 1.3_13, 1.3_15, 1.3_20, 1.3_24, 1.3_25, 1.3_26, 1.3_27
 • Rešenja zadataka

ČAS 7: Programski jezik C - petlje

 • Zadaci iz zbirke: 1.3_16, 1.3_18, 1.3_22, 1.3_23, 1.3_28, 1.3_30, 1.3_33, 1.3_34
 • Rešenja zadataka

ČAS 8: Programski jezik C - provežbavanje

 • Zadaci iz zbirke: 1.3.21b, 1.3.21c, 1.3.47d, 1.3.48b, 1.3.49, 1.3.50, 1.3.51f, 1.3.59
 • Rešenja zadataka

ČAS 9: Programski jezik C - funkcije

 • Zadaci iz zbirke: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.9b, 1.4.9d, 1.4.15, 1.4.16, 1.4.17, 1.4.20, 1.4.23, 1.4.24b, 1.4.25a
 • Rešenja zadataka

ČAS 10: Programski jezik C - nizovi

 • Zadaci iz zbirke: 2.1.2, 2.1.7, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.24, 2.1.27, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.34
 • Rešenja zadataka

ČAS 11: Programski jezik C - nizovi, niske, pokazivači

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_6, 2.2_7, 2.2_8, 2.3_4, 2.3_7, 2.3_13, 2.3_14, 2.3_17, 2.3_18
 • Rešenja zadataka

ČAS 12: Programski jezik C - niske, argumenti komandne linije

ČAS 13: Programski jezik C - strukture

Vežba kod kuće: Programski jezik C - datoteke

 • Zadaci iz zbirke: 3.2_2. 3.2_6, 3.2_10, 3.2_15, 3.2_21, 3.2_25, 3.2_28, 3.2_29
 • Rešenja zadataka

Ispit Septembar3 - Rezultati kvalifikacionog dela ispita

 • Tok 1o1:
  • rezultate teorijskog dela i zadataka možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

 • Tok 1o2:
  • rezultate teorijskog dela i zadataka možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

 • Tok 1o3:
  • rezultate teorijskog dela i zadataka možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

 • Tok 1o4:
  • rezultate teorijskog dela i zadataka možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

Uvid u kvalifikacioni deo za zadatke za sve tokove biće održan putem mejla. Svi zainteresovani studenti treba da se jave asistent Denisu Aličiću.

14.09.2020.

Kvalifikacioni deo ispita - Septembar3

Ispit u roku Septembar3 se održava u ponedeljak, 14.09. sa početkom u 13:00. Mole se studenti da budu ispred učionice 706 barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

14.09.2020.

Septembar2 - rezultati ispita

 • 1. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Termin za upis ocena: četvrtak, 17.09.2020. u 16:45 u Siminoj 2.
  • Termin za upis ocena: četvrtak, 17.09.2020. u 16:30 na Studentskom trgu / IV sprat.
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Termin za upis ocena: četvrtak, 17.09.2020. u 16:15 na Studentskom trgu.
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Termin za upis ocena: četvrtak, 17.09.2020. u 16:15 na Studentskom trgu.
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.
 • 4. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Termin za upis ocena: četvrtak, 17.09.2020. u 16:15 na Studentskom trgu.
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.

Uvid u praktični deo ispita za sve tokove biće održan putem mejla. Svi studenti zainteresovani za uvid treba da se jave asistentkinji Bukurov Anji zaključno sa nedeljom, 13. septembrom.

11.09.2020.

Kvalifikacioni deo ispita u roku Septembar 3

Ukoliko planirate da izađete na kvalifikacioni deo ispita (teorijska pitanja i kvalifikacioni zadaci) u roku Septembar 3, molimo Vas da se prijavite putem ovog upitnika. U slucaju da odustanete, a prijavili ste se putem ankete, molimo da obavestite svog asistenta putem mejla o tome.

11.09.2020.

Praktični deo ispita u roku Septembar 2

Praktični deo ispita u roku Sep1 se održava u petak, 11.09. sa početkom u 9:00. Mole se studenti da budu ispred učionice 718 barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

10.09.2020.

Ispit Septembar2 - Rezultati kvalifikacionog dela ispita

 • Tok 1o1:
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

 • Tok 1o2:
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

 • Tok 1o3:
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

 • Tok 1o4:
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

Uvid u kvalifikacioni deo za zadatke za sve tokove biće održan putem mejla. Svi zainteresovani studenti treba da se jave asistentu Aleksandru Veljkoviću.

01.09.2020.

Ispit Septembar2 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - 706
 • Tok 1o2 - 821
 • Tok 1o3 - 706
 • Tok 1o4 - 821

Ispit u roku Septembar2 se održava u ponedeljak, 31.08. sa početkom u 13:00. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

31.08.2020.

Uslov za praktični deo ispita

Studentima koji su ostvarili uslov za izlazak na praktični deo ispita, a ovaj deo nisu položili ili nisu izašli, uslov za praktični ce se važiti u svim ispitnim rokovima do kraja akademske godine. Ukoliko takvi studenti izađu ponovo na teorijski i kvalifikacioni deo, prethodni rezultat im se poništava i važi rezultat poslednjeg polaganja. Ovo pravilo biće primenjeno i u ostalim ispitnim rokovima do kraja akademske godine.

27.08.2020.

Septembar1 - rezultati ispita

 • Svi tokovi tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove za sve tokove mailom, kod asistenta Mirka Spasića (mirko at matf bg ac rs).
  • Termin upisa ocena u indeks biće objavljen kasnije.

26.08.2020.

Praktični deo ispita, Sep1

Praktični deo ispita u roku Sep1 se održava u utorak, 25.08. sa početkom u 13:00. Mole se studenti da budu ispred učionice 718 barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

24.08.2020.

Ispit Sep1 - Rezultati kvalifikacionog dela ispita

 • Tok 1o1:
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • Tok 1o2:
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • Tok 1o3:
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • Tok 1o4:
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

Uvid u kvalifikacioni deo za zadatke za sve tokove biće održan putem mejla. Svi studenti treba da se jave asistentu Vidojević Filipu.

19.08.2020.

Ispit Septembar1 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - 706
 • Tok 1o2 - 821
 • Tok 1o3 - 706
 • Tok 1o4 - 821

Ispit u roku Septembar1 se održava u ponedeljak, 17.08. sa početkom u 13:00. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

16.08.2020.

Jun1 - rezultati ispita

 • 1. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u petak 26.06.2020. u 11h u kabinetu 716. Svi studenti idu na uvid radove kod asistentkinje Anje Bukurov.
  • Upis ocena u indeks obavićemo posle septembarskog ispitnog roka; studenti kojima je potrebno da to učine ranije, treba da se jave predmetnom nastavniku mejlom.
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u cetvrtak, 25.06. od 19h ucionica Jag1. Svi studenti idu na uvid radove kod asistenta Cugurovic Milana.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: ponedeljak, 29.06.2020. u 16:30h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u petak 26.06.2020. u 11h u kabinetu 716. Svi studenti idu na uvid radove kod asistentkinje Anje Bukurov.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: ponedeljak, 29.06.2020. u 16:30h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.
 • 4. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u cetvrtak, 25.06. od 19h ucionica Jag1. Svi studenti idu na uvid radove kod asistenta Cugurovic Milana.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: ponedeljak, 29.06.2020. u 16:30h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.

22.06.2020.

Praktični deo ispita, Jun1 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - BIM
 • Tok 1o2 - 718
 • Tok 1o3 - 704
 • Tok 1o4 - 718

Praktični deo ispita u roku Jun1 se održava u subotu, 20.06. sa početkom u 09:00. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

18.06.2020.

Ispit Jun1 - Rezultati kvalifikacionog dela ispita

 • Tok 1o1:
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Svi studenti dolaze na uvid kod asistentkinje Marjane Šolajić. Termin uvida: petak, 12.06. u 12h (kabinet 716).
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan putem mejla. Ukoliko neko želi da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • Tok 1o2:
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Svi studenti dolaze na uvid kod asistenta Čugurović Milana. Termin uvida: četvrtak, 11.06. u 14h (kabinet 716).
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • Tok 1o3:
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Svi studenti dolaze na uvid kod asistenta Čugurović Milana. Termin uvida: četvrtak, 11.06. u 14h (kabinet 716).
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • Tok 1o4:
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Svi studenti dolaze na uvid kod asistentkinje Marjane Šolajić. Termin uvida: petak, 12.06. u 12h (kabinet 716).
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

09.06.2020.

Ispit Jun1 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - 706
 • Tok 1o2 - 821
 • Tok 1o3 - 830
 • Tok 1o4 - 844

Ispit u roku Jun1 se održava u ponedeljak, 08.06. sa početkom u 13:00. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

06.06.2020.

Anketa za kurs Programiranje 1

Molimo Vas da popunite anketu na ovoj adresi. Vaši odgovori će pomoći unapređivanju kursa.

Januar2 - rezultati ispita

 • 1. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
  • Termin za upis ocena: Četvrtak, 20.02.2020. u 13h u 710/IV.
  • Eventualna pitanja u vezi sa rezultatima praktičnog dela, poslati na mejl asistentu Denisu Aličiću.
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u utorak 11.02.2020. u 17h u kabinetu 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistentkinje Anje Bukurov.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: četvrtak, 13.02.2020. u 14h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu ili na pauzama između časova predmetnog profesora (doći na početku pauze).
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće u četvrtak 13.02.2020. u 18h u kabinetu 716. Svi studenti idu na uvid radove kod asistenta Denisa Aličića.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: petak, 14.02.2020. u 18:30h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu ili na pauzama između časova predmetnog profesora (doći na početku pauze).
 • 4. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u sredu 05.02.2020. u 10h u kabinetu 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistentkinje Anje Bukurov.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: ponedeljak, 10.02.2020. u 15h u 16h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doći lično.
   • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu ili na pauzama između časova predmetnog profesora (doći na početku pauze).

04.02.2020.

Praktični deo ispita, rok Januar2 - Raspored studenata

 • 1. tok - Studentski trg, IV sprat
 • 2. tok - učionice u Jagićevoj: JAG1, JAG2
 • 3. tok - Studentski trg, IV sprat
 • 4. tok - Studentski trg, IV sprat

Praktični deo ispita u roku Januar2 se održava u ponedeljak, 03.02. sa početkom u 17:00. Na ispit se pozivaju studenti koji su položili kvalifikacioni i teorijski deo ispita. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu na lokaciji na kojoj su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

02.02.2020.

Januar2 - rezultati kvalifikacionog

Studenti koji imaju manje od 9 poena na teoriji ili manje od 5 poena na kvalifikacionim zadacima nisu ostvarili uslov izlaska na praktični deo ispita.

 • 1. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Svi studenti dolaze na uvid kod asistentkinje Marjane. Termin uvida: petak, 31.01. u 10h (kabinet 716).
  • Rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u teorijske radove bice održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • 2. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Svi studenti dolaze na uvid kod asistenta Čugurović Milana. Termin uvida: četvrtak, 30.01. u 16h (kabinet 716).
  • Rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u teorijske radove bice održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • 3. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Svi studenti dolaze na uvid kod asistenta Čugurović Milana. Termin uvida: četvrtak, 30.01. u 15h:30min (kabinet 716).
  • Rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u teorijske radove bice održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
 • 4. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u sredu 29.01.2020. u 12h u kabinetu 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistentkinje Anje Bukurov.
  • Rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u teorijske radove bice održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.

28.01.2020.

Ispit Januar2 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - 706
 • Tok 1o2 - 821
 • Tok 1o3 - 830
 • Tok 1o4 - 844

Ispit u roku Januar2 se održava u ponedeljak, 27.1. sa početkom u 17:00. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

26.01.2020.

Januar1 - rezultati ispita

 • 1. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita i ukupne rezultate možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u petak 24.01.2020. u 11:30 u kabinetu 716 kod oba asistenta.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: petak, 24.01.2020. u 16h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Ocenu mozete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajucem terminu.
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u četvrtak 23.01.2020. u 14h:30min u kabinetu 716 kod asistenta Čugurović Milana.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: cetvrtak, 23.01.2020. u 16h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doci licno.
   • Ocenu mozete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajucem terminu.
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove (pogledati u tabeli koji je asistent pregledao rad):
   - Filip - petak, 24.01. u 12h u 716.
   - Denis - petak, 24.01. u 9h u 716.
  • Upis ocena i uvid u teorijske radove biće održani u petak, 24.01. u 14:30 u zbornici (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doci licno.
   • Ocenu mozete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajucem terminu.
 • 4. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u četvrtak 23.01.2020. u 12:30 u kabinetu 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistentkinje Anje Bukurov.
  • Termin za upis ocena i uvid u teorijske radove: cetvrtak, 23.01.2020. u 17h, zbornica (710).
   • Upis ocena nije obavezan.
   • Na upis ne morate doci licno.
   • Ocenu mozete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajucem terminu.

22.01.2020.

Praktični deo ispita, rok Januar1 - Raspored studenata

 • 1. tok - Studentski trg, IV sprat
 • 2. tok - učionice u Jagićevoj: JAG1, JAG2
 • 3. tok - Studentski trg, IV sprat
 • 4. tok - Studentski trg, IV sprat

Praktični deo ispita u roku Januar1 se održava u utorak, 21.01. sa početkom u 17:00. Na ispit se pozivaju studenti koji su položili kvalifikacioni i teorijski deo ispita. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu na lokaciji na kojoj su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

20.01.2020.

Januar1 - rezultati kvalifikacionog

Studenti koji imaju manje od 9 poena na teoriji ili manje od 5 poena na kvalifikacionim zadacima nisu ostvarili uslov izlaska na praktični deo ispita.

 • 1. tok
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Uvid u radove (pogledati u tabeli koji je asistent pregledao rad):
   - Marjana - petak, 17.01. u 12h kabinet 716
   - Mirko - nedelja, 19.01. u 17h kabinet Jag 3 ili se javiti mejlom asistentu zaključno sa 19.01.
 • 2. tok
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u petak, 17.01. 13:30, kabinet 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistenta Čugurović Milana.
 • 3. tok
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Uvid u radove (pogledati u tabeli koji je asistent pregledao rad):
   - Denis - četvrtak, 16.01. u 16h, kabinet 716
   - Filip - petak, 17.01. u 16h, kabinet 716
   - Milan - petak, 17.01. 13:30, kabinet 716
 • 4. tok
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u teorijske radove biće održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko želi ranije da pogleda rad, treba da se javi mejlom predmetnom nastavniku.
  • rezultate kvalifikacionog dela za zadatke možete pogledati ovde.
   Uvid u radove biće održan u sredu, 15.01. u 16h, kabinet 716.
   Uvid u radove biće održan u četvrtak, 16.01. u 12:15, kabinet 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistentkinje Anje Bukurov.
 • Naknadni kolokvijum
  • Rezultate praktičnog dela možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u petak, 17.01. u 16h, kabinet 716 kod asistenta Filipa Vidojevića.

14.01.2020.

Ispit Januar1 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - 706
 • Tok 1o2 - 844
 • Tok 1o3 - 830
 • Tok 1o4 - 821

Studenti koji polažu naknadni kolokvijum treba da sačekaju ispred učionice 706.

Ispit u roku Januar1 se održava u ponedeljak, 13.1. sa početkom u 17:00. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

12.1.2020.

Anketa za kurs Programiranje 1

Molimo Vas da popunite anketu na ovoj adresi. Vaši odgovori će pomoći unapređivanju kursa.

8.1.2020.

*** Dragi studenti, želimo vam srećne novogodišnje i božićne praznike i puno uspeha u narednoj godini! ***

Pravila za ispit Programiranje 1 i automatski pregledač

Praktični deo ispita polaže se na fakultetskim računarima. Uputstva i pravila za polaganje ispita možete pogledati ovde.

Automatski pregledač koji se koristi za ocenjivanje praktičnog dela ispita možete pogledati ovoj adresi . Primere za tester, koji ilustruju česte greške, možete preuzeti sa sa ove adrese .

24.12.2019.

Praktikumi P2, P3, P9 i P10

Praktikumi P2, P3, P9 i P10 neće biti održani u predviđenim terminima u četvrtak, 19. decembra, i petak, 20. decembra. Isključivo u ovoj nedelji

 • praktikumi P2 i P3 spajaju se sa praktikumom P1 (sreda, 15:15, RLAB)
 • praktikum P9 spaja se sa praktikumom P8 (petak, 12:15, DLAB)
 • praktikum P10 spaja se sa praktikumom P7 (četvrtak, 10:15, 718)

15.12.2019.

Kolokvijum - rezultati

 • 1. tok
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u četvrtak, 5. decembra, u 13h, Simina 2.
  • rezultate praktičnog dela možete pogledati ovde.
   Uvid u radove (pogledati u tabeli koji je asistent pregledao rad):
   Marjana - sreda, 18.12. u 16h kabinet 716
   Denis - četvrtak, 19.12. u 17h kabinet 716
 • 2. tok
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 11. decembra, u 10h, zbornica (710).
  • rezultate praktičnog dela možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 25. decembra, u 18h, kabinet 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistenta Čugurović Milana.
 • 3. tok
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u ponedeljak, 9. decembra, u 14h, zbornica (710).
  • rezultate praktičnog dela možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u utorak, 17. decembra, u 14h, kabinet 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistenta Filipa Vidojevića.
 • 4. tok
  • rezultate teorijskog dela možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 11. decembra, u 16h, zbornica (710).
  • rezultate praktičnog dela možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u utorak, 17. decembra, u 12h, kabinet 716. Svi studenti idu na uvid radova kod asistentkinje Anje Bukurov.

29.11.2019.

Kolokvijum - raspored studenata po učionicama

 • 1. tok - Studentski trg
 • 2. tok - Studentski trg
 • 3. tok - Svetog Nikole
 • 4. tok - Svetog Nikole

Detaljan raspored studenata po učionicama možete naći ovde.

Kolokvijum iz Programiranja 1 biće održan u četvrtak, 21.11, sa početkom u 9:00 časova. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka kolokvijuma. Obavezno poneti indeks sa sobom.

18.11.2019.

Promena termina odbrane - grupa 1o1

Studenti grupe 1o1 koji prema rasporedu treba da brane prezentaciju 30.10. od 16h kod asistentkinje Marjane Šolajić neće imati odbranu u zakazanom terminu. Studenti mogu da dođu na odbranu 30.10. od 18h u učionicu DLAB ili 31.10. od 12h u učionicu DLAB.

30.10.2019.

Promena termina praktikuma - P8

Praktikum za grupu P8 će biti održan u petak, 01.11. sa početkom u 12:15 u učionici DLAB (umesto u 13:15 prema tekućem rasporedu).

28.10.2019.

Raspored odbrana HTML prezentacija

Raspored odbrane HTML prezentacija možete pogledati ovde.

Sve prezentacije brane se prema pravilima navedenim ovde.

Studentima su dozvoljene rotacije sa drugim studentima uz obavezu da se jave nastavnicima kod kojih su raspoređeni.

Ukoliko student želi da brani prezentaciju, a nije u mogućnosti da dođe u predviđenom terminu i nije u mogućnosti da nađe zamenu, neophodno je da se javi nastavniku kod koga je raspoređen.

Ukoliko se ne nalazite na spisku ili u slučaju nekih drugih problema, pošaljite mejl na anja_bukurov@matf.bg.ac.rs u najkraćem mogućem roku.

24.10.2019.

Zbirka u prodaji

Zbirka zadataka sa rešenjima iz Programiranja 1 je izašla iz štampe i može se kupiti u skriptarnici Fakulteta (kod Miše).

21.10.2019.

Promena termina vežbi - 102A

Vežbe za grupu 102A će biti održane u sredu, 23.10. sa početkom u 14:15 u učionici N225 (umesto u 13:15 prema tekućem rasporedu).

21.10.2019.

Promena termina vežbi - 101A

Vežbe će biti održane u četvrtak, 24.10. sa početkom u 12:15 u učionici DLAB (umesto u utorak 22.10. prema tekućem rasporedu).

21.10.2019.

Odbrane HTML prezentacija

Odbrane HTML prezentacija planirane su za šestu nedelju nastave (od 28. oktobra do 1. novembra). Raspored odbrana biće naknadno okačen na ovoj stranici. Sve prezentacije brane se prema pravilima navedenim ovde.

19.10.2019.

Grupe za praktikume

Podela studenata po grupama za praktikume je izmenjena. Molimo studente da provere u koju su grupu raspoređeni i da se od naredne nedelje pridržavaju rasporeda za svoju grupu. Izmenjen spisak možete pogledati ovde.

9.10.2019.

Nadoknada praktikuma P8

Nadoknada praktikuma P8 biće održana u četvrtak, 10.10. sa početkom u 9:15 u učionici BIM.

8.10.2019.

Nadoknada praktikuma P6

Nadoknada praktikuma P6 za studente grupe 102A biće održana u utorak, 8.10. sa početkom u 13:15 u učionici BIM.

6.10.2019.

Promena termina praktikuma - 102B

Praktikum P6 biće održan u četvrtak, 3.10. sa početkom u 14:15 u učionici 704 (umesto u petak prema tekućem rasporedu).

1.10.2019.

Dodatan čas - 103B

Dodatan čas vežbi za grupu 103B biće održan u utorak, 1.10. sa početkom u 15:15 (pre redovnog termina vežbi). Mole se studenti da sačekaju asistenta na četvrtom spratu kod lifta u 15 časova. Čas je predviđen za one studente koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju nastavi prve nedelje.

30.9.2019.

Promena termina vežbi

Vežbe za grupu 101A biće održane u četvrtak, 26.9. sa početkom u 14:15 u učionici BIM (umesto od 8:15 prema tekućem rasporedu).

24.9.2019.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2019/20. godine!

20.9.2019.

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Ukoliko ste u nedoumici kako da napišete elektronsku poruku profesoru ili asistentu, pročitajte ovo kratko uputstvo.

Gde se još nalaze prostorije Matematičkog fakulteta?

Važni i korisni linkovi

MATF takmičenja

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2019/20. godina