PROGRAMIRANJE 1

U okviru kursa Programiranje 1 obrađuju se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Ovi koncepti se ilustruju kroz programski jezik C, ali se stečeno znanje može preneti i na druge proceduralne programske jezike. Studenti se upoznaju sa pojmovima tipova, kontrole toka i funkcija, ali se diskutuju i naprednije teme poput rada sa pokazivačima i rada sa datotekama. Svi pojmovi se ilustruju kroz osnovne algoritme i praktične primere. Kurs osposobljava studente da prepoznaju potrebu za osnovnim konstrukcijama jezika poput uslovnog grananja, petlji i funkcija i da njihovom ispravnom upotrebom i kombinovanjem rešavaju jednostavne probleme. Time se obezbeđuje čvrsta osnova za naprednije teme koje se obrađuju u narednim kursevima programiranja.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Predispitne obaveze:

 • prezentacija na Alas-u: 5 poena ~ uputstvo za izradu prezentacije
 • kolokvijum u kolokvijumskoj nedelji: 35 poena (15 poena teorija + 20 poena zadaci).
  Kolokvijum sadrži 15 teorijskih pitanja i 4 zadatka. Oba dela se rade u jednom terminu.
  Vreme trajanja kolokvijuma je 2 sata i 30 minuta.

Završni ispit:

 • teorija: 30 poena (prag 30%)
 • kvalifikacioni zadatak: 10 poena (prag 50%)
 • praktični zadaci: 25 poena (prag 30%)
Da bi se predmet položio potrebno je u zbiru imati minimum 51 poen.

Primeri

 • Primer teorijskog dela kolokvijuma (OVDE)
 • Primer zadataka za kolokvijum (OVDE)
 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer kvalifikacionog dela završnog ispita (OVDE)
 • Primer praktičnog dela završnog ispita (OVDE)

ČAS 2: Uvod u HTML i CSS - II deo

ČAS 3: Brojevni sistemi. Uvod u programski jezik C.

ČAS 4: Zadaci bez kontrole toka i naredba grananja

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_08, 1.1_11, 1.1_23, 1.1_26, 2.1_01, 2.1_03, 2.1_04, 2.1_05, 2.1_06, 2.1_08, 2.1_13, 2.1_20, 2.1_21
 • Svi materijali sa časa

ČAS 5: Naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 2.1_09, 2.1_22, 2.1_27, 2.1_29, 2.1_35, 2.2_1, 2.2_3, 2.2_5, 2.2_10, 2.2_12, 2.2_16
 • Svi materijali sa časa

ČAS 6: Petlje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_4a, 2.2_4b, 2.2_4c, 2.2_8, 2.2_21, 2.2_32, 2.2_34, 2.2_35, 2.2_38, 2.2_39
 • Svi materijali sa časa

ČAS 7: Dvostruke petlje. Provežbavanje gradiva.

 • Dvostruke petlje: 2.2_50a, 2.2_50b, 2.2_50c, 2.2_51a, 2.2_54b, 2.2_54c, 2.2_55b, 2.2_61
 • Provežbavanje gradiva: 2.2_8.prost, 2.2_22, Stepen broja, NZD
 • Svi materijali sa časa

ČAS 8: Funkcije.

ČAS 9: Nizovi.

ČAS 10: Pokazivači. Niske.

 • Zadaci iz zbirke [pokazivači]: 3.2_1, 3.2_2, 3.2_3
 • Zadaci iz zbirke [niske]: 3.3_1, 3.3_8, 3.3_11, 3.3_15, 3.3_19
 • Svi materijali sa časa

ČAS 11: Niske-nastavak. Argumenti komandne linije.

 • Zadaci iz zbirke [niske]: 3.3_16, 3.3_21, klon bibliotečke funkcije strcmp
 • Zadaci iz zbirke [argumenti komande linije]: 3.2_11, 3.2_17, 3.2_19
 • Svi materijali sa časa

ČAS 12: Strukture.

 • Zadaci iz zbirke: Uvodni primer za enumeracione tipove, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.5, 3.5.8, 3.5.13
 • Svi materijali sa časa

ČAS 13: Datoteke.

ČAS 14: Primer kvalifikacionog i praktičnog dela ispita.

ČAS 2: HTML&CSS

ČAS 3: HTML&CSS

ČAS 4: Uvod u programski jezik C

 • Zadaci iz zbirke: 1.1_02, 1.1_06, 1.1_07, 1.1_13, 1.1_21, 1.1_24, 1.1_27, 1.1_28
 • Rešenja zadataka

ČAS 5: Programski jezik C - naredba grananja

ČAS 6: Programski jezik C - naredbe grananja i petlja

 • Zadaci iz zbirke: 2.1_26, 2.1_28, 2.1_31, 2.1_32, 2.2_7, 2.2_9,
  2.2_13, 2.2_15, 2.2_17, 2.2_27, 2.2_28, 2.2_29, 2.2_30,
 • Rešenja zadataka

ČAS 7: Programski jezik C - petlje i dvostruke petlje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_14, 2.2_18, 2.2_20, 2.2_25, 2.2_26, 2.2_31, 2.2_33, 2.2_36, 2.2_37
 • Rešenja zadataka

ČAS 8: Programski jezik C - provežbavanje

 • Zadaci iz zbirke: 2.2_23, 2.2_24, 2.2_50d, 2.2_51b, 2.2_52, 2.2_53, 2.2_54f, 2.2_62
 • Rešenja zadataka

ČAS 9: Programski jezik C - funkcije

 • Zadaci iz zbirke: 2.3_3, 2.3_4, 2.3_5, 2.3_8, 2.3_16, 2.3_17, 2.3_18, 2.3_21, 2.3_26, 2.3_27, 2.3_28, 2.3_30, 2.3_31
 • Rešenja zadataka

ČAS 10: Programski jezik C - nizovi

 • Zadaci iz zbirke: 3.1_4, 3.1_8, 3.1_15, 3.1_17, 3.1_19, 3.1_20, 3.1_22, 3.1_23, 3.1_24
 • Rešenja zadataka

ČAS 11: Programski jezik C - nizovi, niske, pokazivači

 • Zadaci iz zbirke: 3.2_7, 3.2_8, 3.2_9, 3.2_10, 3.3_4, 3.3_7, 3.3_13, 3.3_14, 3.3_17, 3.3_18
 • Rešenja zadataka

ČAS 12: Programski jezik C - niske, argumenti komandne linije

ČAS 13: Programski jezik C - strukture

ČAS 14: Programski jezik C - datoteke

 • Zadaci iz zbirke: 4.1_7, 4.1_8, 4.1_9, 4.1_10, 4.1_11, 4.1_12, 4.1_14, 4.1_15
 • Rešenja zadataka

Ispit Januar2 - rezultati

Ukoliko je neko položio ispit, a želi ponovo da izađe u nekom od narednih rokova, treba da se javi mejlom profesorki.

Studenti koji imaju manje od 7,5 poena na praktičnom delu ispita nisu ostvarili uslov i nisu položili ispit.
Studenti koji žele da dođu na uvid u radove treba da dođu kod asistenta koji je pregledao rad. U svakoj tabeli sa rezultatima postoji legenda.
 • Tok 1o1 - Krajnji rezultati sa ocenama za tok 1o1 mogu se videti ovde.
  Upis ocena održaće se u petak, 23.2. u 12h u zbornici (710).

 • Tok 1o2 - Rezultate možete pronaći ovde. Rezultati su uneti i u Hipatiju. Obavezno proverite Hipatiju i javite ukoliko primetite neko neslaganje (koje utiče na Vašu ocenu).
  Uvid u teorijski deo ispita i upis ocena za oba januarska roka: ponedeljak, 19.2. u 11h, kabinet 716.
  Ovo je termin za upis za sve studente koji su položili u roku Januar 1 i za sve studente koji su zadovoljni svojom ocenom iz Januara 2 i ne planiraju da idu na uvid u radove praktičnog dela ispita. Nakon uvida u praktični deo ispita, biće, po potrebi, organizovan dodatni termin.
  Dodatni termin za upis ocena: ponedeljak 26. februar u 11h (kabinet 716 ili zbornica).

 • Tok 1o3 - Rezultate možete pronaći ovde.
  Upis ocena: četvrtak, 22.2. u 13h u zbornici.
  Studenti koji ne mogu da dođu u ovom terminu ocenu mogu upisati na pauzama između mojih predavanja.

 • Tok 1o4 - Rezultate možete pronaći ovde.
  Upis ocena: četvrtak, 22.2. u 13h u zbornici.
  Studenti koji ne mogu da dođu u ovom terminu ocenu mogu upisati na pauzama između mojih predavanja.
  Uvid u radove:
 • Nikola Milev - sreda, 21.2. u 15h
 • Nikola Simić - utorak, 20.2. u 12h (termin je promenjen)
 • Marjana Šolajić - javiti se elektronskim putem
 • Anja Bukurov - ponedeljak, 19.2. u 12h
 • Marinela Parović - sreda, 21.2. u 16h ili putem elektronske pošte

 • Uvidi u radove se održavaju u kabinetu 716.

Praktični deo ispita - Januar2

Raspored studenata po učionicama možete naći ovde.

Ispit se održava u utorak, 13.2. u 9:00h. Molimo vas da se pridržavate datog rasporeda i da budete tačni. Obavezno poneti indeks sa sobom.

11.2.2018.

Ispit Januar2 - rezultati

Studenti koji imaju manje od 9 poena na teorji ili manje od 5 poena na kvalifikacionim zadacima nisu ostvarili uslov izlaska na praktični deo ispita.
Studenti koji žele da dođu na uvid u radove treba da dođu kod asistenta koji je pregledao rad. U svakoj tabeli sa rezultatima postoji legenda.
 • Tok 1o1
  • Teorijski - Rezultate možete pronaći ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 7.2. u 17 časova u Siminoj.
  • Kvalifikacioni - Rezultate možete pronaći ovde.

 • Tok 1o2
  • Teorijski - Svi studenti koji su ostvarili prag na kvalifikacionim zadacima, ispunili su uslov za izlazak na praktični deo ispita. Rezultati teorijskog dela ispita će biti naknadno objavljeni.
  • Kvalifikacioni - Rezultate možete pronaći ovde.

 • Tok 1o3
  • Teorijski i kvalifikacioni - Rezultate možete pronaći ovde.
  • Uvid u teorijske radove: četvrtak, 8.2. u 15h, kabinet 716, ili u terminu upisa ocena.

 • Tok 1o4
  • Teorijski i kvalifikacioni - Rezultate možete pronaći ovde.
  • Uvid u teorijske radove: četvrtak, 8.2. u 15h, kabinet 716, ili u terminu upisa ocena.

  Uvid u radove:
 • Nikola Milev - petak, 9.2. u 12:00
 • Nikola Simić - četvrtak, 8.2. u 12:00
  Studenti koji kolokvijum iz Analize 1 polažu u Jagićevoj, a došli bi na uvid u radove, neka mi se jave mejlom, pa ću ih sačekati da dođu do Trga.
 • Marjana Šolajić - petak, 9.2. u 10:00
 • Anja Bukurov - četvrtak, 8.2. u 10:00 (ako nekome ne odgovara termin potrebno je da se javi asistentu putem elektronske pošte)
 • Marinela Parović - četvrtak, 8.2. u 10:00 (ako nekome ne odgovara termin potrebno je da se javi asistentu putem elektronske pošte)

 • Uvidi u radove se održavaju u kabinetu 716.

Ispit Januar2 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - 821
 • Tok 1o2 - 830
 • Tok 1o3 - 706
 • Tok 1o4 - 706

Ispit u roku Januar2 se održava u nedelju, 4.2. sa početkom u 18:00h. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Ispit Januar1 - rezultati

Ukoliko je neko položio ispit, a želi ponovo da izađe u nekom od narednih rokova, treba da se javi mejlom profesorki.

Studenti koji imaju manje od 7,5 poena na praktičnom delu ispita nisu ostvarili uslov i nisu položili ispit.
Studenti koji žele da dođu na uvid u radove treba da dođu kod asistenta koji je pregledao rad. U svakoj tabeli sa rezultatima postoji legenda.
 • Tok 1o1 - Rezultate možete pronaći ovde
 • Tabela sa rezultatima je ažurirana i unete su ocene. Greške koje su postojale su otklonjene.
  Upis ocena iz roka Januar 1 biće održano zajedno sa upisom ocena iz roka Januar 2.

 • Tok 1o2 - Rezultate možete pronaći ovde
  Poeni su uneti u Hipatiju. Mole se studenti da provere poene. (Posle uvida u radove su moguće promene.)

 • Tok 1o3 - Rezultate možete pronaći ovde
  Uvid u teorijski deo ispita: petak, 2.2. u 12h, kabinet 716. Upis ocena: petak 2.2. u 13h, kabinet 716. Ocenu je moguće upisati i u terminu upisa za naredni rok.

 • Tok 1o4 - Rezultate možete pronaći ovde
  Uvid u teorijski deo ispita: petak, 2.2. u 12h, kabinet 716. Upis ocena: petak 2.2. u 13h, kabinet 716. Ocenu je moguće upisati i u terminu upisa za naredni rok.

  Uvid u radove:
 • Nikola Milev - četvrtak, 1.2. u 12h
 • Nikola Simić - četvrtak, 1.2. u 12h
 • Marjana Šolajić - sreda, 31.1. u 12h
 • Anja Bukurov - sreda, 31.1. u 12h
 • Marinela Parović - sreda, 31.1. u 12h ili putem mejla

 • Uvidi u radove se održavaju u kabinetu 716.

Praktični deo ispita - Januar1

Raspored studenata po učionicama možete naći ovde.

Ispit se održava u subotu, 27.1. u 9:00h. Molimo vas da se pridržavate datog rasporeda i da budete tačni. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Praktični deo ispita u roku januar 1

Praktični deo ispita u roku januar 1 održaće se u subotu, 27.1.2018. u 9:00 časova na Trgu i u Jagićevoj. Raspored sedenja biće naknadno objavljen.

Ispit Januar1 - rezultati

Studenti koji imaju manje od 9 poena na teorji ili manje od 5 poena na kvalifikacionim zadacima nisu ostvarili uslov izlaska na praktični deo ispita.
Studenti koji žele da dođu na uvid u radove treba da dođu kod asistenta koji je pregledao rad. U svakoj tabeli sa rezultatima postoji legenda.
 • Tok 1o1
  • Teorijski - Rezultate možete pronaći ovde.
  • Kvalifikacioni - Rezultate možete pronaći ovde.

   Uvid u radove:
  • dr Gordana Pavlović Lažetić - utorak, 23.1. u 12:00h, kabinet u Siminoj 2 ( mapa)
  • Nikola Milev - ponedeljak, 22.1. u 15:00h
  • Nikola Simić - utorak, 23.1. u 12:00h
  • Marjana Šolajić - utorak, 23.1. u 13:00h, kabinet 716

 • Tok 1o2
  • Rezultate kvalifikacionog i teorijskog dela ispita možete pronaći ovde.

   Uvid u radove:
  • dr Milena Vujošević Janičić - petak, 19.1. u 13:40h
  • Nikola Milev - ponedeljak, 22.1. u 15:00h
  • Nikola Simić - utorak, 23.1. 12:00h

 • Tok 1o3
  • Teorijski i kvalifikacioni - Rezultate možete pronaći ovde.

   Uvid u radove:
  • dr Jovana Kovačević - uvid će biti održan u terminu upisa ocena
  • Anja Bukurov - ponedeljak, 22.1. u 13:00h
  • Nikola Simić - utorak, 23.1. u 13:00h

 • Tok 1o4
  • Teorijski i kvalifikacioni - Rezultate možete pronaći ovde.

   Uvid u radove:
  • dr Jovana Kovačević - uvid će biti održan u terminu upisa ocena
  • Nikola Simić - utorak, 23.1. u 13:00h
  • Marinela Parović - četvrtak, 25.1. u 09:00h

Ispit Januar1 - Raspored studenata po učionicama

 • Tok 1o1 - 706
 • Tok 1o2 - 821
 • Tok 1o3 - 718
 • Tok 1o4 - 830

Ispit u roku Januar1 se održava u četvrtak, 18.1. sa početkom u 18:00h. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda i da budu ispred učionica u koje su raspoređeni barem 15 minuta pre početka ispita. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Promena termina vežbi i praktikuma u januarskoj nedelji

 • Vežbe za grupe 1o1a i 1o2a biće održane u četvrtak, 11.01. u učionici 830 u 17 časova.
 • Vežbe za tok 1o2b će biti održane u petak, 12.1. u učionici RLAB u terminu 16-18h.
 • Praktikumi P4 i P5 će biti održani u petak 12.1. u učionici RLAB u terminu 18-19h.

25.12.2017.

Poeni sa predispitnih obaveza

Poeni sa predispitnih obaveza za sve tokove uneti su u Hipatiju. Studenti se mole da provere ispravnost poena i da se u slučaju greške jave asistentu do 29.12.2017.

25.12.2017.

Nadoknada

Umesto u januarskoj nedelji, predavanja za 3. i 4. tok će biti održana u ponedeljak, 25.12. 14-16h u sali 718.

Rezultati kolokvijuma - tok 1o4

Rezultate praktičnog dela kolokvijuma možete pogledati ovde.

  Uvid u radove:
 • Nikola Simić: ponedeljak, 18.12. u 14:00 (716)
 • Marinela Parović: utorak, 19.12. u 11:00 (716)

15.12.2017.

Promena termina vežbi i praktikuma za sledeću nedelju

Grupa 103b neće imati vežbe u utorak 19.12. Umesto toga, vežbe će biti održane u ponedeljak 18.12. od 12:15 do 14:00 u učionici JAG1.
Grupa P8 neće imati praktikum u utorak 19.12. Umesto toga, praktikum će biti održan u ponedeljak 18.12. od 14:15 do 15:00 u učionici JAG1.

14.12.2017.

Poeni sa kolokvijuma

Poeni sa kolokvijuma za tokove 1, 2 i 3 uneti su na Hipatiju. Studenti treba da provere ispravnost poena i u slučaju neispravnosti poena treba da se jave asistentu kod kog slušaju vežbe.

Zadaci sa kolokvijuma

Zadaci sa kolokvijuma mogu se videti ovde.

Kolokvijum - rezultati

Teorija
 • 1. tok: rezultate teorijskog dela kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove: ponedeljak, 11.12. od 12-13h u Siminoj 2
 • 2. tok: rezultati teorijskog dela kolokvijuma su uneti u Hipatiju. Uvid u radove: sreda, 29.11. u terminu predavanja.
 • 3. tok: rezultate teorijskog dela kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove: utorak, 5.12. u 13h, kabinet 716.
 • 4. tok: rezultate teorijskog dela kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove: sreda, 6.12. u 11h, kabinet 716.
 • Napomena: Ažurirani su rezultati za 3. i 4. tok.
Zadaci
 • 1. tok: Rezultate praktičnog dela kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Uvid u radove:
  • Marjana Šolajić: četvrtak, 7.12. u 15:00 (716)
  • Nikola Milev: ponedeljak, 11.12. u 15:00 (716)
  • Nikola Simić: utorak, 12.12. u 12:15 (716)
 • 2. tok: Rezultate praktičnog dela kolokvijuma možete pogledati ovde
   Uvid u radove:
  • Ponedeljak: 11.12. u 14:00 (718)
 • 3. tok: Rezultate praktičnog dela kolokvijuma možete pogledati ovde
   Uvid u radove:
  • Utorak: 12.12. u 13:00 (718)

4.12.2017.

Kolokvijum

Raspored studenata po učionicama možete naći ovde.

Kolokvijum se održava u nedelju, 26.11. u 17:00h. Molimo vas da se pridržavate datog rasporeda i da budete tačni. Obavezno poneti indeks sa sobom.

Konsultacije za tokove 1 i 2

Konsultacije za 1. i 2. tok kod asistenta Nikole Mileva održaće se u četvrtak, 16.11. u 16h i u petak, 17.11. u 14h u kabinetu 716.

13.11.2017.

Predavanje 1. 11. za tok 102

Tok 102 će 1. 11. imati samo prvi čas predavanja. Drugi čas predavanja biće održan naknadno u dogovoru sa studentima.

30.10.2017.

Od naredne nedelje, odnosno od ponedeljka 30.10, dolazi do sledećih izmena u rasporedu:

 • Vežbe za tok 1o3a će se održavati sredom u terminu 8-10 u učionici DLAB.
 • Vežbe za tok 1o2b će se održavati ponedeljkom u terminu 10-12 u učionici RLAB.
 • Praktikum p5 će se održavati ponedeljkom u terminu 12-13 u učionici RLAB.

29.10.2017.

Raspored odbrana HTML prezentacija

Raspored odbrane HTML prezentacija može se videti ovde.
Sve prezentacije brane se prema pravilima navedenim ovde. Razlika u odnosu na prethodnu godinu je sto nema vraćanja studenata ukoliko prezentacija ne zadovoljava uslove već se prezentacije ocenjuju samo u zakazanom terminu.
Studentima su dozvoljene rotacije sa drugim studentima uz obavezu da se jave nastavnicima kod kojih su raspoređeni.
Ukoliko student želi da brani prezentaciju a nije u mogućnosti da dođe u predviđenom terminu i nije u mogućnosti da nađe zamenu, neophodno je da se javi nastavniku kod koga je raspoređen.
Ukoliko se ne nalazite na spisku ili u slučaju nekih drugih problema, javite se asistentu Nikoli Milevu na mejl u najkraćem mogućem roku.

27.10.2017.

Promena termina vežbi

 • Vežbe za tok 1o3a će biti održane zajedno sa tokom 1o4b u petak, 14-16. Za mesto održavanja vežbi pratiti zvaničan raspored časova.

25.10.2017.

Promena termina vežbi i praktikuma u narednoj nedeji (16.10.-20.10.)

  U narednoj nedelji dolazi do sledećih promena:
 • praktikum P5 će biti održan zajedno sa praktikumom P6 u četvrtak, 13-14 (718)
 • praktikum P4 će biti održan zajedno sa praktikumom P7 u petak, 9-10 (DLAB)
 • vežbe za grupu 1o3b će biti održane zajedno sa vežbama za grupu 1o4b u petak, 12-14 (časovi se pomeraju u 706)

15.10.2017.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2017/18. godine!

25.9.2017.

Kako napisati poruku profesoru ili asistentu

Ukoliko ste u nedoumici kako da napišete elektronsku poruku profesoru ili asistentu, pročitajte ovo kratko uputstvo.

Gde se još nalaze prostorije Matematičkog fakulteta?

Važni i korisni linkovi

MATF takmičenja

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2017/18. godina