PROGRAMIRANJE 1

Uputstvo za izradu HTML prezentacije

Sadržaj prezentacije

 • Svaki student treba da napravi ličnu prezentaciju koja se sastoji od najmanje 3 povezane HTML stranice. Lična prezentacija treba da pruža osnovne informacije o studentu i njegovim interesovanjima.
 • Prezentacija mora biti većinom na srpskom jeziku i mora prikazivati srpske dijakritičke karaktere
 • Prezentacija mora sadržati osnovne elemente HTML-a: linkove, liste, tabele i slike
 • Elementi moraju biti stilizovani pomoću CSS-a
 • Svaki student mora samostalno uraditi svoju web prezentaciju. Tolerancija na prepisivanje će biti nulta!
 • Zabranjeno je koristiti alate za generisanje HTML sadržaja poput Adobe Dreamwaver-a, kao i front-end frejmvork-a poput Bootstrap-a i njima sličnih programa.

Postavljanje prezentacije

Svaki student prezentaciju radi na kućnom računaru. Prva strana prezentacije mora se zvati index.html, a ostale strane proizvoljno, sa ekstenzijom .html. Po završetku rada, prezentacija se mora postaviti na studentski server Alas. Sve dokumenti prezentacije (.html datoteke, slike) treba prebaciti direktno u direktorijum sa nazivom public_html koji treba napraviti direktno na disku P (ne unutar nekog drugog direktorijuma). Ovo se može postići sa bilo kog računara (na fakultetu ili kod kuće) preko SSH klijenta. Uputstvo za korišćenje SSH klijenta za Windows možete pogletati ovde, a za Linux ovde ili ovde. Nakon toga, vaša prezentacija će biti postavljena na adresu alas.matf.bg.ac.rs/~nalog (nalog=username za logovanje na Alas, oblika mx12345).

Odbrana

 • Svaki student treba da odbrani prezentaciju u zakazanom terminu
 • Termin odbrane: Tačni termini će biti naknadno objavljeni na stranici predmeta
 • Na odbrani, seminarski rad se pregleda sa adrese alas.matf.bg.ac.rs/~nalog. Seminarski rad nije moguće predati na USB-u ili slati e-mail-om.

Stari studenti

 • Stari studenti ne moraju ponovo da rade prezentaciju ukoliko ona ispunjava sve zahteve ovogodisnjeg seminarskog rada. U suprotnom, moraju je prilagoditi. Stari studenti *moraju* ponovo da brane prezentaciju zakazanom terminu
 • Stari studenti čija je prezentacija izgubljena sa padom studentskog servera Alas:
  1. ukoliko je imate sačuvanu kod sebe, postavite je ponovo na Alas
  2. ukoliko je nemate sačuvanu kod sebe, morate je uraditi ponovo

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2017/18. godina