PROGRAMIRANJE 1

Ubuntu mogućnosti za pokretanje

 • Ubuntu virtuelna mašina - kako biste koristili Ubuntu virtuelnu mašinu, potrebno je da pratite sledeće korake:

  1. Preuzimanje i instalacija VMWare-a
   Pre nego što preuzmete virtuelnu mašinu, potrebno je preuzeti program VMware, uz pomoć kojeg se pokreće virtuelna mašina. VMware možete preuzeti sa ovog linka. Nakon uspešnog preuzimanja, program je potrebno instalirati.

  2. Preuzimanje Ubuntu virtuelne mašine
   Ubuntu virtuelnu mašinu možete preuzeti sa ovog linka.

  3. Pokretanje virtuelne mašine Ubuntu
   Nakon što otpakujete virtuelnu mašinu (iz prethodno preuzetog .zip fajla), za dalje korake pratite detaljno uputstvo za njeno pokretanje i prikaz osnovnih funkcionalnosti koje se nalazi na ovom linku.

 • Preko SSH klijenta
  Rad preko SSH klijenta za razliku od ostalih opcija podrazumeva stalnu internet konekciju i korišćenje tekstualnog editora iz komandne linije. Neophodno je povezati se sa računarom alas.matf.bg.ac.rs preko svog studentskog naloga. Uputstvo za preuzimanje Bitvise SSH klijenta i povezivanje na studentski server Alas možete pogledati ovde. Tekstualni editori koje možete koristiti su pico, joe, itd. Pregled komandi za rad pod Linux-om iz komandne linije možete pogledati ovde.

 • Instaliranje Ubuntu-a na stvarnom hard disku (za veštije kolege)
  za instaliranje Ubuntu-a pored osnovnog operativnog sistema Windows 7 ili starijeg, pratite uputstva odavde ili odavde
  za instaliranje Ubuntu-a pored osnovnog operativnog sistema Windows 8 pratite uputstva odavde.
  za instaliranje Ubuntu-a na računar bez bilo kakvog operativnog sistema pratite detaljna uputstva, za host sistem Windows ili Mac OS.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2020/21. godina